2011-07-01

Oslo ble taperbørs i juni, og privatpersoner lemper ut aksjer.


Oslo Børs falt 4,4 % i juni og er så langt i år ned med 4,2 %.

– Det har vært en sørgelig måned for investorene på Oslo Børs. Kun det finske, danske og sveitsiske aksjemarkedet har gitt dårligere avkastning enn Oslo Børs i juni, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet.

Det ble gjennomført 3,3 millioner transaksjoner og omsatt aksjer for 222 milliarder på Oslo Børs i juni. Private aksjeinvestorer hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Bank og Skandiabanken stod for 9,3 % av disse transaksjonene og 7,9 % av volumet.

Det er først og fremst situasjonen i Hellas og veksten i amerikansk økonomi som bekymrer både private aksjesparere og markedet generelt. Uro i markedet bidrar til at risikoviljen og aktiviteten blant privatpersoner reduseres. Totalt nettosolgte private aksjesparere aksjer for 144 millioner i juni.

– De private aksjesparernes handel er ned drøyt 40 % sammenlignet med for et år siden. Hellas og andre kriseoverskrifter skremmer sparerne bort fra markedet. Til tross for at mange selskaper går veldig bra og har sterke balanser påvirkes vi av makroøkonomiske hendelser ute i Europa. Med den greske spareplanen på plass er vi forhåpentligvis inne i starten av en ny oppgangsfase, sier Anders Skar.

Og det kan tyde på at de private investorene også tror at det er bedring i vente. Ser vi på statistikken over de mest kjøpte og solgte aksjene i juni finner vi optimistfondet Xact Bull på listen over de mest kjøpte, mens pessimistfondet Xact Bear er på listen over de mest solgte.

De mest kjøpte aksjene blant de private investorene i juni var Yara og REC.

– Markedet har blitt mer positiv til Yara den siste måneden. Prisstigninger på urea og positive rapporter har gitt aksjen vind i seilene og de private vil være på reisen. REC aksjen har derimot slitt i motvind og fått mye juling på børsen lenge. Aksjen er på så lave nivåer at flere begynner å mene at dette er et godt kjøp, sier Anders Skar.

På salgssiden finner vi Statoil og Seadrill, og litt lengre ned på listen lakseselskapene Marine Harvest og Cermaq.

– Statoil og Seadrill er å regne som folkeaksjer og når pessimismen råder og mange vil ut av markedet finner vi raskt disse aksjene på listen over aksjer som lempes ut. Lakseprisen har vært helt fantastisk lenge, men har den siste tiden falt. Dette påvirker lakseselskapene på børsen, og de private aksjeinvestorene har i juni solgt seg ned i laksesektoren, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:

Oslo Børs

Nordnet

Netfonds

Saxo-E*Trade

Skandiabanken

Nettokjøp*

Juni 10

3 565 642

8,10 %

2,90 %

1,26 %

1,43 %

-105

Juli 10

3 138 172

6,91 %

2,64 %

0,90 %

1,37 %

-107

Aug. 10

2 971 306

8,15 %

3,16 %

1,72 %

1,48 %

21

Sep. 10

2 953 834

8,21 %

3,17 %

1,26 &

1,54 %

-373

Okt.10

3 115 936

7,72 %

2,95 %

1,18 %

1,52 %

4

Nov. 10

3 463 738

7,91 %

3,20 %

0,93 %

1,93 %

559

Des. 10

2 767 222

7,74 %

3,36 %

0,81 %

2,04 %

-1055

Jan. 11

3 556 970

7,04 %

2,98 %

0,72 %

1,83 %

1275

Feb. 11

3 486 572

6,48 %

2,84 %

0,95 %

1,81 %

-88

Mars 11

3 783 012

5,76 %

2,53 %

1,37 %

1,40 %

-363

April 11

2 647 900

5,37 %

2,51 %

0,91 %

1,27 %

698

Mai 11

3 513 878

5,35 %

2,39 %

1,04 %

1,22 %

-417

Juni 11

3 290 188

4,97 %

2,10 %

1,14 %

1,06 %

-144

*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner 

OMSETNING:

Oslo Børs*

Nordnet

Netfonds

Saxo-E*Trade

Skandiabanken

Juni 10

271 917 930

6,88 %

3,19 %

1,50 %

0,88 %

Juli 10

204 367 500

5,81 %

2,80 %

1,11 %

0,93 %

Aug. 10

245 194 230

6,61 %

3,13 %

1,75 %

0,93 %

Sep. 10

254 003 240

6,32 %

2,83 %

1,41 %

1,00 %

Okt.10

293 854 760

5,54 %

2,63 %

1,40 %

0,97 %

Nov. 10

321 169 130

5,30 %

2,65 %

1,01 %

1,05 %

Des. 10

235 240 100

5,61 %

2,98 %

0,91 %

1,13 %

Jan. 11

312 688 190

4,96 %

2,56 %

0,89 %

1,06 %

Feb. 11

325 494 202

4,94 %

2,55 %

1,17 %

1,03 %

Mars 11

311 595 620

4,32 %

2,27 %

1,95 %

0,91 %

April 11

206 836 030

4,06 %

2,20 %

1,22 %

0,83 %

Mai 11

270 311 920

3,32 %

1,91 %

1,29 %

0,75 %

Juni 11

222 695 600

3,90 %

1,83 %

1,57 %

0,63 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juni.

Mest handlet

Mest solgt

Mest kjøpt

Aksje

Trans.

Aksje

Nettosalg

Aksje

Nettokjøp

1

Yara

29 589

Statoil

-158 615 989

Yara

38 820 948

2

REC

28 485

Xact Derivat Bear

-53 836 707

REC

36 062 958

3

Norsk Hydro

17 560

Seadrill

-33 498 988

Aker Solutions

29 730 611

4

DnB NOR

12 304

Marine Harvest

-29 794 209

Norske Skog

26 704 041

5

Statoil

11 774

Storebrand

-16 328 453

PGS

25 933 548

6

Xact Derivat Bull

11 685

Atea

-14 568 539

Xact derivat Bull

18 604 744

7

Marine Harvest

10 886

Orkla

-12 375 331

Aker Drilling

14 991 706

8

RCL

10 837

Cermaq

-9 913 705

Algeta

13 289 778

9

Xact Derivat Bear

10 083

Gjensidige

-9 638 765

DNO

10 008 347

10

DNO

9 613

Golden Ocean

-8 801 787

Noreco

8 346 584

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Files