2019-09-09

Över en halv miljon svenskar har slutat pensionsspara

Var tionde person som pensionssparade innan 2016 slutade med det när avdragsrätten slopades. Det visar en ny undersökning som Nordnet låtit utföra.

2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande i pensionsförsäkring och IPS. Spararna hänvisades till att istället spara till sin pension på investeringssparkonton (ISK) eller kapitalförsäkringar. Men var tionde svensk, som pensionssparade privat innan 2016, har aldrig kommit igång med ett nytt pensionssparande*. Det visar en undersökning från Yougov, där 1 007 svenskar har svarat på hur slopandet av avdragsrätten påverkade deras privata pensionssparande.

– De allra flesta av oss behöver spara privat till pensionen för att inte åka på en privatekonomisk chock när arbetsliv byts till pensionärsliv. Att 600 000 svenskar helt slutade pensionsspara när avdragsrätten togs bort är allvarligt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Bland de svarande i åldern 40-49 år är andelen som tidigare sparade till pensionen men nu inte gör det ännu högre, 14 procent. Fler män än kvinnor har slutat pensionsspara, enligt undersökningen.

– Svenskarna är i stort behov av att återigen få incitament att spara långsiktigt. Vi behöver en sparform dedikerad för pension, där den som lägger undan lite pengar för framtiden får lägre skatt. Ett sådant initiativ skulle öka medvetenheten bland gemene man om vikten av att pensionsspara, och det är viktigt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Hon föreslår därför att politikerna inför sparformen pensionssparkonto, PSK. Kontot fungerar som dagens kapitalförsäkring, med skillnaden att den som binder pengarna till 65 års ålder belönas med lägre skatt. På en kapitalförsäkring (och ISK) betalar spararen idag 30 procent skatt på schablonintäkten. För PSK föreslås att skatten sänks till hälften, 15 procent, för den som binder pengarna till 65 års ålder. Det skulle för 2019 ge en total skatt på under 0,10 procent av värdet på PSK, istället för dagens 0,45 procent. Till skillnad mot den från en del håll kritiserade IPS:en så är PSK också inkomstneutralt, och gynnar inte höginkomsttagare framför personer med lägre lön.

– Politikerna måste signalera att pensionssparande är viktigt, och därtill belöna den som faktiskt sätter av en slant till den fas av livet när vi inte har en vanlig lön att falla tillbaka på. Det är en samhällsfråga, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Mer info om PSK finns i detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=yq6-yM7uuLE

*Antalet svenskar i arbetsför ålder mellan 20-64 år uppgår till 5,8 miljoner. Applicerar vi de drygt tio procenten i YouGovs undersökning på hela befolkningen handlar det om 600 000 svenskar som pensionssparade innan 2016, men som slutade göra det när avdragsrätten togs bort.


F
ör mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridabratt


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.