2013-04-03

Private aksjesparere med høydeskrekk!

Private aksjesparere har fått høydeskrekk på børsen. I mars nettosolgte privatpersoner aksjer for 80 millioner kroner i følge statistikk fra Nordnet Bank.


Den sterke oppgangen som har karakterisert mange av verdens børser siden høsten i fjor fortsatte også i mars. På Oslo Børs har det derimot gått litt tregere og kursene har beveget seg sidelengs den siste måneden. De private aksjekundene hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken har solgt aksjer og er tydelig nervøse for at vi snart skal få et børsfall.

-Vi er utvilsomt inne i et sterkt marked, selv om det har flatet ut den siste måneden. Kombinasjonen av at børsene stadig når nye høyder, bråk rundt problemene på Kypros og svake tall fra Europa har fått privatpersoner til å skjelve i buksene. I følge en analyse av Deutsche Bank har det også gått 374 dager siden vi hadde en ti prosent korreksjon i det amerikanske markedet, og snittet siden 1960 er at det går 357 dager mellom hver korreksjon. Det ligger en korreksjon i luften, og private aksjesparere med høydeskrekk ønsker å posisjonere seg for dette, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 269.870 transaksjoner og omsatte aksjer for 9,3 milliarder i mars. Dette tilsvarer et fall på 18,5 og 15,5 prosent fra februar til mars, omtrent det samme som totalomsetningen på børsen falt for øvrig.

-Det er ikke overraskende at omsetningen faller når vi har påske i mars. Ser man bort fra påsken har aktiviteten i markedet vært ganske god. I snitt ble det gjort like mange transaksjoner per handelsdag i mars, noe som er litt overraskende med tanke på at modusen har skiftet fra selskapsfokus til makrofokus den siste måneden. Det er ikke lengre kvartalsrapporter fra selskapene som gjelder, men nøkkeltall og utvikling i verdensøkonomien, sier Anders Skar.

Men det er fortsatt enkelte aksjer som er mer populære enn andre. De tre mest handlede aksjene blant privatpersoner i mars var REC, Norse Energy og Northland Resources. De tre mest kjøpte aksjene i mars var RCL, Yara og Marine Harvest, mens de tre mest solgte aksjene var Seadrill, PGS og Subsea 7.

-Fallet og svingningene i oljeprisen i mars har bidratt til at de private har redusert sin eksponering mot olje og oljeservice. Den positive utviklingen i USA og lysere utsikter for den amerikanske konsumenten bidrar på den andre siden til økt tro på RCL, avslutter Anders Skar.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC 26 469
NEC 22 364
NAUR 12 406
NAS 12 302
STB 9 465
MHG 9 063
DNB 8 324
PGS 7 901
QEC 7 621
NHY 6 863
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
RCL 34 231 444 SDRL -43 272 558
YAR 23 128 533 PGS -43 166 016
MHG 18 216 148 SUBC -38 740 776
BWO 16 450 756 GJF -30 907 028
REC 14 323 773 OBXEXDBULL -25 999 484
NOR 11 324 070 DNO -20 882 676
DETNOR 7 076 310 SRBANK -13 991 230
PEN 6 800 546 AUSS -6 380 880
QEC 6 683 711 PLCS -6 123 305
KVAER 6 538 359 ALGETA -5 928 247

 * Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg.

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder 

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
mar. 12 4283174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
apr. 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
mai. 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
jun. 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
Mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
mar. 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
apr. 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
mai. 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
jun. 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
Mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.