2010-02-02

Rekordaktive men mer forsiktige fondssparere i januar

Aktiviteten blant private fondssparere økte markant i januar.
Sammenlignet med desember, som også var en rekordmåned, økte
fondsomsetningen med hele 51 prosent. I januar solgte de private
fondssparerne Norgefond og kjøpte rentefond. Det er tydelig at
fondssparerne er blitt mer forsiktige og ønsker å ta mindre risiko med
pengene sine.

Nordnets fondskunder nettokjøpte både aksjefond og rentefond i januar.
Det meste av aktiviteten er fortsatt knyttet til kjøp og salg av
aksjefond, men det er tydelig at privatpersoner kjøpte mindre aksjefond
og mer rentefond enn tidligere. Blant de ti mest kjøpte fondene i januar
finner vi 5 aksjefond og 5 rentefond. På listen over de mest solgte
fondene i januar finner vi hele 9 aksjefond og kun ett rentefond.

– Usikkerheten rundt utviklingen i verdensøkonomien og frykten som har
spredt seg i aksjemarkedet i januar ser ut til å ha fått de norske
fondssparerne til å sette en fot på bremsepedalen. Vi må nok se ca et år
tilbake siden sist vi så 5 rentefond på listen over de mest kjøpte
fondene, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Det mest populære fondet å kjøpe blant private fondssparere i januar var
DnB NOR SMB etterfulgt av Skagen Høyrente. I tillegg til flere rentefond
finner vi også noen høyrisiko emerging markets fond samt mer spissede
bransjefond på topplisten i januar. Holberg Norge som stort sett var det
mest kjøpte fondet igjennom hele 2009 var i januar det mest solgte
fondet blant Nordnets kunder. På listen over de mest solgte fondene i
januar finner vi ytterligere fire Norgefond.

– Mange av de som i fjor kjøpte Norgefond har balansert porteføljene
sine ved inngangen til det nye året for å redusere risikoen. Ellers er
det er morsomt å registrere at Odin er tilbake på topplisten i januar
etter at de på slutten av fjoråret bestemte seg for å fjerne kjøps- og
salgsgebyrene. Det er tydelig at fondssparerne er bevisste og velger
fond basert på kostnadene, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1.DnB NOR SMB 1.Holberg Norge
2.Skagen Høyrente 2. Delphi Norge
3.Holberg Likviditet 3. HSBC Indian Equity
4.Odin Maritim 4. JP Morgan Global Natural Resources
5.JP Morgan Sterling Bond Fund 5. Alfred Berg Aktiv II
6.Odin Sverige 6. Alfred Berg Aktiv
7.Alfred Berg Pengemarked 7. Storebrand Vekst
8.Alfred Berg Lang Obligasjon 8. Alfred Berg Olbigasjon
9.Fortis Equity Russia 9. Carlson China Micro Cap
10.DnB NOR Navigator 10. Templeton Global Smaller Companies

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 44.000 kunder i Norge i januar måned.

Kilde: Nordnet

For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet
Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Files