2020-12-02

Rekordkjøp av aksjefond i november

November ga tosifret avkastning på verdens børser. Oppgangen motiverte Nordnets fondskunder til å nettokjøpe aksjefond for over én milliard kroner på én måned. Det er ny rekord, og tyder på at fondssparerne tror på videre oppgang.

Med hele 15 % oppgang på Oslo Børs ble november den beste måneden siden 1983, som er så lenge Oslo Børs fører statistikk. Tre positive vaksinenyheter var katalysatoren som utløste euforien. De europeiske børsene var opp enda mer, ca 18 % målt ved Eurostoxx 50-indeksen, mens USA-børsene «kun» la på seg ca 10 % avkastning i november. Verdensindeksen endte opp 13 %, som ifølge Robert Næss i Nordea er den beste børsmåneden for Verdensindeksen siden januar 1975!

(Kronestyrking gjorde riktignok at Verdensindeksen målt i norske kroner kun ga 4-5 % avkastning i november.)

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 1.093 millioner kroner i november. Aksjefond ble nettokjøpt for 1.097 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 3 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 1 millioner.

– Dette er ny rekord for fondskjøp i løpet av en måned i Nordnets historie i Norge, uttaler Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han forteller at den forrige rekorden var fra april i år, da Nordnets kunder nettokjøpte fond for 805 millioner kroner, derav 673 millioner i aksjefond, etter at aksjemarkedet bunnet ut i slutten av mars.   

Sektor-rotasjon påvirker ikke fondskundene hittil

De positive vaksinenyhetene, som ga økt tro på økonimisk vekst og høyere renter, utløste en sektor-rotasjon. Trauste verdiaksjer ble omsider populære igjen, og spenstige vekstaksjer sakket akterut.

– Vekstaksjer har gjennomgående gitt bedre avkastning enn verdiaksjer helt siden finanskrisen, og det er for tidlig å si om sektorrotasjonen i november er et kortsiktig blaff eller en langvarig trend. Forblir rentene lave, taler det for at vekstaksjer og vekstfond fortsatt vil gjøre det bra, mener spareøkonomen, og legger til:  

– Vi ser så langt ikke tegn på at fondskundene våre posisjonerer seg mot typiske verdiforvaltere som Skagen og Odin. Fremdeles er det fornybarfond og teknologifond – som begge er i vekst-kategorien – som ligger på kjøpstoppen, kommenterer Sættem.

Gullfond på salgstoppen

På salgstoppen ligger blant annet to «gullfond», altså aksjefond som investerer i gullgruveselskaper.

– Black Rock World Gold Fund og Franklin Gold & Precious Metals var begge opp rundt 50 % fra årsskiftet og frem til starten av november. I november har halve årsavkastningen forsvunnet – og det ironisk nok på grunn av at markedet tror på bedre tider. Gull og gullgruveselskaper har steget mye tidligere i år, på grunn av børsuro og frykt for resesjon, avslutter spareøkonomen.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I NOVEMBER:

HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
DNB MILJØINVEST
DNB TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
MSDW INVF US GROWTH FUND
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
THEMATICA FUTURE MOBILITY  

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I NOVEMBER:
FORTE OBLIGASJON
NORDNET SMART 15 
DNB HEALTH CARE
KLP OBLIGASJON 5 ÅR
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS FUND
BLACK ROCK IIF WORLD GOLD FUND
STOREBRAND HØYRENTE
KLP PENGEMARKED
SKAGEN GLOBAL
KLP AKSJEGLOBAL LAV BETA I
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.