2023-08-02

Rekordkjøp av rentefond i juli

I juli nettokjøpte Nordnets kunder rentefond for 572 millioner kroner. Det er rekord for Nordnets norske kunder. Høye renter har ført til økt interesse for alle typer rentefond, spesielt mer risikable high yield fond.

I juli ble rentefond nettokjøpt for 572 millioner kroner. Nettokjøpet av aksjefond var på 10 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 22 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1.646 millioner og solgte for 1.086 millioner, noe som ga et nettokjøp på 560 millioner i juli.

Verdens børser videre opp i juli

MSCI World Index steg 3 prosent i juli målt i dollar. Alle de store regionindeksene steg i sommermåneden, og vekstmarkeder (Emerging Markets) steg mest. Oslo Børs la på seg 2,5 prosent, målt i norske kroner.

Juli har vært preget av kvartalstall-fremleggelser i Norge og internasjonalt. De amerikanske tek-gigantene har gjennomgående levert gode tall, og har dratt markedet videre opp. I tillegg fortsetter inflasjonen i USA og EU å falle, og flere mener at rentetoppen snart er nær, noe som tolkes positivt i aksjemarkedet.

– Norske kroner fikk en etterlengtet styrking i juli. Kronen styrket seg med 4 til 6 prosent mot euro og dollar i løpet av måneden. Men, kronestyrking har en negativ effekt på verdien av internasjonale aksjer og fond for norske kunder, forklarer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han viser det at det globale indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks falt med 2 prosent i juli, mens det valutasikrede tvilling-fondet steg 3 prosent.

Rekordkjøp av rentefond

Høyere renter medfører at pengene strømmer inn i rentefond i år. 7 av de 10 mest kjøpte fondene i juli er rentefond. Spesielt high yield rentefond, som investerer i lånepapirer med lavere kredittkvalitet, er populære. Som i forrige måned, er det Heimdal Høyrente og Alfred Berg Nordic High Yield som er mest kjøpt. Disse to fondene har gitt hele 11-12 prosent avkastning siste 12 måneder.

– Med dagens rentenivå og kredittspreader er dette om lag forventet avkastning det neste året også. Mange kunder synes high yield rentefond er attraktive investeringer på disse nivåer, særlig med tanke på at avkastningen i alle rentefond kun beskattes med 22 prosent for privatpersoner. Det er imidlertid viktig å være klar over at high yield fondene kan falle både 10 og 20 prosent i verdi hvis det skulle blåse opp til storm, understreker spareøkonomen.

Vil du ha en sikker avkastning som er litt høyere enn sparekonto i bank, er det likviditetsfond du bør investere i. Et eksempel på slikt fond er KLP Likviditet, som er det fjerde mest kjøpte fondet i juli. Dette fondet har nå en effektiv rente på i underkant av 5 prosent, forteller Sættem.  

Norske aksjefond og bærekraftsfond selges

3 av de 10 mest solgte fondene i juli er norske aksjefond.

– Oslo Børs har hatt svak avkastning hittil i år, men i juli gjorde den norske børsen det bedre enn de andre nordiske børsene, dels grunnet stigende oljepriser.

Også 3 fornybar- og bærekraftsfond er på salgstoppen i juli: Thematica Future Mobility, Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Renewable Energy.

– Alle disse tre fondene steg voldsomt i 2020 og 2021, før de falt nesten like voldsomt i 2022. I 2023 har også disse fondene gjort det svakere enn globale indeksfond, og noen kunder kaster derfor kortene, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JULI:

HEIMDAL HØYRENTE
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS P
KLP LIKVIDITET
HOLBERG KREDITT
FONDSFINANS HIGH YIELD 
LANDKREDITT HØYRENTE
NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
LANDKREDITT EXTRA
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRET P

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JULI:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
NORDNET ONE OFFENSIV
THEMATICA FUTURE MOBILITY
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
ALFRED BERG GAMBAK
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
ALFRED BERG INDEKS C (NORGE)
BGF WORLD ENERGY FUND
ODIN NORDEN 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.