2013-02-04

Rekordtro på aksjefond

Optimismen blant fondssparerne når nye høyder i januar og det lastes opp med aksjefond, viser statistikk fra Nordnet.


I hele 2012 var det høyrenteobligasjoner som stod på handlelisten til fondssparerne, noe som viste seg å være et klokt valg. De aller fleste høyrentefond hadde et svært godt år og ga avkastning mellom 10-15 prosent. Under høsten var det likevel gode tendenser til at aksjefond kom mer og mer på agendaen og i januar gikk 76 prosent av pengene inn i aksjefond. Det ble totalt nettokjøpt fond for 97,7 millioner kr hos Nordnet.

 Fondssparerne har vært skeptiske til aksjefond over lengre tid og festet ikke lit til aksjemarkedet i 2012 til tross for en oppgang på Oslo Børs på 15 prosent. Nå ser det imidlertid ut som vi kan si at fondssparerne har befestet troen på aksjemarkedet igjen, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold.

De billige indeksfondene har blitt en naturlig del av fondssparerens portefølje og spareøkonomen er fornøyd med at de private sparerne blir mer og mer profesjonelle i sin porteføljebygging.

 For noen år tilbake hadde småsparerne pengene enten i aksjefond med relativt høy risiko, eller på bankkonto. Nå ser vi at en typisk spareportefølje blant sparerne i Nordnet består av både pengemarkedsfond, obligasjonsfond, høyrentefond, indeksfond og aktivt forvaltede fond og da er man godt rustet for markedets svingninger, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Fondssparerne ryddet i januar ut biotechfond fra porteføljene sine, noe spareøkonomen ikke er overrasket over.

 Det er tydelig at de private sparerne har skjønt den enorme risikoen involvert med “bingotech” og heller fokuserer på fond som kan skape en grobunn for god vekst i porteføljene over tid. Krasjen i Clavis Pharmaaksjen var nok en vekker for mange, avslutter Vammervold.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1 Fidelity Thailand Fund 1 UBS Equity Fund Biotech
2 KLP Pensjon II 2 Alfred Berg Høyrente
3 Odin Europa SMB 3 KLP Obligasjon Global II
4 KLP Aksje Global Indeks 4 Franklin Biotech Discovery Fond
5 KLP Aksje Norge Indeks II 5 Handelsbanken Latin Amerika
6 HSBC GIF Turkey Eq. 6 Holberg Kreditt
7 Franklin European Small-Mid Cap Growth 7 East Capital Russland
8 Sparinvest Sicav High Yield Value Bonds 8 Arctic Norwegian Equities Class
9 Danske Invest Global Emerging Market 9 Fidelity Indonesia Fund
10 DNB Finans 10 JPMorgan Global Healthcare A

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 53.000 kunder i Norge for januar måned.

For ytterligere informasjon, kontakt: Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge
Tlf dir : +47 23 33 30 12, Mob: +47 907 82 282, E-post:  sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.