2013-05-02

Skeptiske privatpersoner på sterk aprilbørs.

Det ble nok en god måned på Oslo Børs i april, til tross for at både proffer og privatpersoner mente det lå en korreksjon i luften etter et sterkt førstekvartal. Hovedindeksen sluttet på 480 poeng, men korrigerte ned midtveis i måneden til 457 poeng før børsoppturen fortsatte. Fasit for april ble en oppgang 1,9 prosent, og børsen er dermed så langt i år opp 8,1 prosent. Tross børsopptur har privatpersoner blitt mer skeptiske, og til sammen kvittet seg med aksjer for 134 millioner kroner i april.


 Vi er nå inn i den mest intensive perioden for resultater for første kvartal, og til tross for blandete resultater så har børsen blitt trukket opp av lysere utsikter, både fra selskapene men også fra politisk hold. Nervøsiteten og høydeskrekken som satte inn hos privatpersoner i mars har derimot festet seg ytterligere i april. I sum har privatpersoner redusert sin aksjeeksponering og tatt ned risikoen i porteføljene, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Totalt gjorde privatpersoner via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken 327.912 transaksjoner, og omsatte aksjer for 11,7 milliarder i april. Dette tilsvarer en markedsandel på 10 og 7,8 prosent av alle handler og totalvolumet på Oslo Børs. Sammenlignet med mars økte antall private aksjehandler med 18 prosent og omsatt volum med 23,6 prosent.

 Påsken i mars er selvfølgelig hovedgrunnen til at vi ser en ganske kraftig økning i aktiviteten blant privatpersoner på børs. I tillegg var april også den børsmåneden med størst svingninger hittil i år. Store kurssvingninger i flere aksjer leder naturligvis også til økt aktivitet, sier Anders Skar.

Oljeprisen falt 6,8 prosent i april, og er hittil i år ned med 7,8 prosent. Den svake oljeprisutviklingen bidrar naturligvis til et fall for energi- og oljerelaterte aksjer som falt 2,6 prosent i april. Helsesektoren var den andre sektoren som ga negativ avkastning i april med et fall på 2,3 prosent. Alle andre bransjer ga positiv avkastning i april, og beste sektor på børsen var Konsumvarer som steg hele 11,5 prosent takket være økende laksepriser og sterk utvikling for sjømatselskaper. Hittil i år er det fortsatt Sparebanker og selskaper i finanssektoren som er vinnere med oppganger på henholdsvis 36,1 prosent og 24,7 prosent.

REC, Norwegian og Norse Energy var de mest handlede aksjene i april. Kursutviklingen i Aker Solutions og Subsea 7 var svak i april, men privatpersoner tror åpenbart fortsatt på oljeservices-selskapene siden dette var de mest kjøpte aksjene. Cruiseselskapet RCL og Norsk Hydro hadde derimot langt hyggeligere kursutvikling, og var de mest solgte aksjene blant private investorer i april.

 Prisutviklingen på råvarer, og spesielt oljen har vært svak så langt i 2012. For olje- og råvaretunge Oslo Børs er ikke dette positivt. Investorene følger nå selskapenes førstekvartalsrapporter med argusøyne for enten å bekrefte eller forkaste sine positive eller negative syn på markedet. Vi vet at mange sitter på aksjer for å motta årlige utbytter i mai, og dersom kvartalstallene blir svake og oljeprisen fortsetter å falle er det en risiko for at mange velger å selge seg ytterligere ned utover våren, sier Anders Skar.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i april hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC  28 352
Norwegian Air Shuttle 20 489
Norse Energy 17 444
Aker Solutions 14 258
PGS 12 567
American Shipping 11 533
Storebrand 11 018
Clavis Pharma 10 660
TGS 9 536
Marine Harvest 9 438
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Aker Solutions 84 159 214 RCL -104 314 606
Subsea 7 64 010 699 Norsk Hydro -61 303 640
Yara 51 197 179 Orkla -41 804 120
Statoil 36 206 904 Seadrill -39 383 823
Xact Derivat Bear 30 031 066 Xact Derivat Bull -37 526 873
Kværner 11 640 006 Storebrand -25 843 438
Norsk Skog 8 857 930 DNB -25 110 457
Sevan Drilling 7 324 167 Norwegian Air Shuttle -22 885 386
Marine Harvest 7 034 058 REC -17 963 959
Archer 6 905 948 Gjensidige -16 144 898

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
apr. 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
mai. 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
jun. 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
apr. 13 3 190 004 5,77 % 2,76 % 1,46 % -134
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
apr. 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
mai. 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
jun. 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %
apr. 13 148 244 720 4,13 % 2,58 % 1,07 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 456,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.