2020-11-02

Statistik för privatspararnas aktiehandel – oktober

Under oktober gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 5 113 143 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 237 821 avslut i snitt per börsdag.

– Oktober levde upp till sitt rykte att vara stökig och händelserik ur ett börsperspektiv. Månaden har bjudit på ett stort antal bolagsrapporter, rekord i omvända vinstvarningar, ökad spridning av corona och lock-downs i flera länder. Efter att ha rört sig i positivt territorium i början av månaden, blev slutfacit minus för alla nordiska börser, med Sverige som sämst i klassen. Privatspararna hos Nordnet var mycket aktiva i den volatila miljön och såg över sina placeringar i stor omfattning. Antalet affärer per dag är upp med 95 procent jämfört med oktober 2019, och det totala antalet affärer är det högsta sedan mars, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Oktober Oktober Förändring September Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 2 135 738 1 352 714 57,9% 2 087 797 2,3%
Norge 1 229 879 565 158 117,6% 1 130 641 8,8%
Danmark 767 561 360 683 112,8% 710 988 8,0%
Finland 979 965 525 915 86,3% 902 184 8,6%
Totalt 5 113 143 2 804 470 82,3% 4 831 610 5,8%
Snitt per börsdag 237 821 121 933 95,0% 219 619 8,3%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 126 960 78 185 62,4% 126 250 0,6%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en digital plattform för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Files