2020-10-01

Statistik för privatspararnas aktiehandel – september

Under september gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 831 610 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 219 619 avslut i snitt per börsdag.

–   Aktiviteten hos privatspararna är i en uppåtgående trend. Nordnets kunder gjorde under månaden 10 procent fler affärer per dag än i augusti, och närmare 90 procent fler avslut än i september förra året. Under månaden har spararna fått vara med om såväl europeisk bankfrossa som amerikansk techfrossa, samt en allmän oro till följd ökad spridning av corona. Börshumöret hålls ändå uppe till följd av bland annat stimulanser från centralbankerna och hopp om coronavaccin innan året är slut, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

September September Förändring Augusti Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 2 087 797 1 148 599 81,8% 1 812 289 15,2%
Norge 1 130 641 543 004 108,2% 912 967 23,8%
Danmark 710 988 337 007 111,0% 690 438 3,0%
Finland 902 184 441 176 104,5% 801 675 12,5%
Totalt 4 831 610 2 469 786 95,6% 4 217 369 14,6%
Snitt per börsdag 219 619 117 609 86,7% 200 827 9,4%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 126 250 66 180 90,8% 102 709 22,9%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.