2006-07-06

Störst i Norden

Under första halvåret 2006 var Nordnet den största mäklarfirman på de fyra största nordiska börserna. Det visar sammanlagd statistik över marknadsandelarna i Norden på Stockholms-, Helsingfors-, Oslo- och Köpenhamnsbörsen.

”Under första halvåret har våra kunder varit mycket aktiva och vi har haft god kundtillströmning på alla våra marknader. Det goda börsklimatet under första kvartalet och turbulensen under andra kvartalet bidrog till detta. Vi såg också fortsatt stort intresse för handel över gränserna. Det har gjort att vi fortsatte att stärka vår position som den största mäklarfirman i Norden och vi tänker fortsätta vara Nordens ledande mäklarfirma för privatpersoner”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Nordnet var hela 41% större än nummer två som var Nordea och 42% större än SEB som var nummer tre.

Trades Trades jan-june 06 Trades jan-june 05
Helsinki,
Stockholm, No % No %
Oslo,
Copenhagen
Nordnet Bank
AB 3 423 171 7,83% 1 903 104 7,51%
Nordea 2 426 361 5,55% 1 705 981 6,73%
SEB 2 419 078 5,53% 1 737 127 6,86%
Morgan
Stanley 2 215 071 5,06% 1 014 623 4,00%
Fischer
Partners 2 210 503 5,05% 1 147 852 4,53%
Svenska
Handelsbanken 2 032 569 4,65% 1 240 858 4,90%
Avanza 2 002 665 4,58% 1 061 637 4,19%
Deutsche Bank 1 777 875 4,06% 670 083 2,64%
Lehman
Brothers 1 733 550 3,96% 656 185 2,59%
Carnegie 1 513 266 3,46% 968 136 3,82%
Totalt: 43 738 686 100,00% 25 335 568 100,00%

Tabell. De 10 största mäklarna i Norden med avseende på antal aktieaffärer på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen under första halvåret 2006 samt respektive aktörs siffror under motsvarande period 2005. Källa: Officiell statistik från de olika börserna sammanställd av Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files