2014-08-04

Talvivaaran tiedottamisessa lopunajan merkit

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä antoi Helsingin Sanomille haastattelun (2.8.2014, A6–8), jossa hän yksiselitteisesti toteaa olevansa täysin varma, että kaivoksesta tulee vielä rahantekokone. Nettipankki Nordnetin mukaan lausunto ei anna riittävää kokonaiskuvaa yhtiön nykytilanteesta, eikä piensijoittaja voi pitää lausunnon mukaista lopputulemaa sijoituksen perusskenaariona.


Joka viides suomalainen piensijoittaja omistaa Talvivaaran osakkeita

Nordnetin kautta osakekauppaa käyvistä suomalaisista piensijoittajista joka viides omistaa vähintään yhden Talvivaaran osakkeen. Talvivaara on edelleen Helsingin pörssin kolmanneksi omistetuin osake suomalaisten piensijoittajien keskuudessa, kun tarkastelu pohjautuu eri salkkujen lukumäärään, joissa on vähintään yksi yhtiön osake. Vain Nokia ja Fortum ovat Talvivaaran edellä.

”On ainoastaan hintariski, ja sekin on nykyisillä hinnoilla poistunut”

Talvivaaran toimitusjohtaja kertoo haastattelussa, että yhtiöllä ei ole mitään markkinariskiä, koska tuotteet myydään varmasti maailmanmarkkinoille. Hän jatkaa, että nikkelin hintaan liittyvä riski on poistunut, kun maailmanmarkkinahinta on kohonnut kevään ja kesän aikana.

– Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n mukaan pörssiyhtiö ei saa antaa tiedonannossaan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Kun yhtiö väittää hintariskin poistuneen, on lause tulkittavissa siten, että yhtiön nikkelistä saama hinta ei voisi laskea nykytasoltaan. Yleisen elämänkokemuksen valossa tämä ei voi olla totuudenmukainen skenaario, kommentoi Nordnet Suomen osakestrategi Jukka Oksaharju.

Finanssivalvonnan yleisohjeiden mukaan pörssiyhtiön tulevaisuudennäkymiä koskevassa viestinnässä tulisi eritellä ne olettamiin liittyvät tekijät, joihin yritysjohto voi vaikuttaa ja ne, joihin se ei voi vaikuttaa.

– Toimitusjohtajan haastattelussa esittämä väite on täysin käsittämätön, sillä yhtiöllä ei ole arvoketjussaan mitään mahdollisuuksia vaikuttaa maailmanmarkkinoilla määräytyvään nikkelin hintaan. Jokaisella, myös nykyhetkellä Talvivaarasta poiketen kannattavallakin, pörssiyhtiöllä on alituinen hintariski lopputuotteidensa hintakehityksen suhteen, olipa kyseessä sitten esimerkiksi öljyn jalostaminen tai lihateollisuus. Yksikään Helsingin pörssin yhtiö ei toimi sellaisessa monopolissa, jossa sillä ei olisi hintariskiä lopputuotteiden tai raaka-aineiden markkinahintojen tulevasta kehityksestä. Erityisen valitettavaa Talvivaaran kohdalla on, että lausunto on haastattelussa suora sitaatti toimitusjohtajalta, jatkaa Oksaharju.

Finanssivalvonnan yleisohjeiden mukaan tulevaisuudennäkymiä koskevien arvioiden on oltava perusteltuja. Tulevaisuudennäkymien lähtökohtana olevat perusteet on myös esitettävä. Lisäksi tulevaisuudennäkymien laadinnassa on noudatettava asianmukaista huolellisuutta. Nordnetin arvion mukaan Talvivaara hämärtää haastattelussa piensijoittajan saamaa kokonaiskuvaa yhtiön tilanteesta.

Talvivaaran viestinnässä isketty silmään tarina taistelusta ja epäonnisesta kohtalosta

Nykytiedon mukaan Talvivaaralla on aikaa laatia saneerausohjelmaehdotus 30.9.2014 mennessä. Yhtiön tulevaisuuden kannalta on elintärkeää löytää tarvittava rahoitus sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille.

Nordnet kehottaa piensijoittajia malttiin muistuttaen, että osakesijoitus Talvivaaraan hakee riskiprofiilissaan vertaistaan, ja se voi edelleen osoittautua tyhjäksi arvaksi. Kaivos voi olla lopulta rahantekokone vain juristeille ja siivouspalveluita tuottaville yhtiöille. Saneerausohjelmaehdotuksen viipyminen on tulkittavissa siten, että ammattimaisten sijoittajien yksityinen raha on kääntänyt selkänsä Talvivaaralle. Tämän johtopäätöksen näyttää tehneen myös Talvivaara kääntäessään viestintänsä kosiskelevaan ja ohuin faktoin esitettävään, tunteisiin vetoavaan tyyliin.

– Valtion tyhjyyttään kumiseva rahakirstu lienee realistisesti Talvivaaran ainoita todellisia oljenkorsia. Nyt rakennetaan sankaritarinaa poliitikoille ja laajoille kansanjoukoille. Saarijärven Paavo onkin hyvä valinta myytin rakentamiseen. Tähänastiset tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että asialla ovat olleet Aku Ankka ja hänen Touho-serkkunsa. Kun tiedotuslinja on avattu, veikkaan Putinin paidattomien kalastuskuvien saavan vielä haastajan ennen syyskuun loppua, arvelee Oksaharju.

Lisätietoja antaa:
Jukka Oksaharju, Nordnet Suomen osakestrategi
050 376 0589 / jukka.oksaharju@nordnet.fi