2010-05-26

Tieto strategisk partner när Nordnet breddar sitt bankerbjudande

Nordnet har tecknat avtal med Tieto som strategisk IT-partner inför breddningen av sitt bankerbjudande. Avtalet är ett led i Nordnets strategi att komplettera nuvarande utbud inom aktier, fonder och pensioner med fler banktjänster i hela Norden.

– Det här är ett viktigt steg för oss att möta våra kunders efterfrågan på fler tjänster och för att stärka vår position som utmanare. Vi är väl etablerade i Norden när det gäller finansiella tjänster och rustade för att erbjuda konkurrenskraftiga banktjänster. Med Tieto som IT-partner får vi ytterligare styrka för att vara ett reellt alternativ till de fyrkantiga Gammelbankerna, förklarar Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

– Samarbetet med Nordnet ger oss möjlighet att utnyttja hela bredden av vår kunskap om bank- och finansverksamhet, som byggts upp under 40 år förklarar Per Johansson, Executive Vice President för affärsområde Financial Services inom Tieto. Vi kommer att tillföra kompetens inom hela värdekedjan, inklusive drift och support av de system som behövs för banktjänsterna.

För mer information, kontakta:

Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, +46 (0)70-609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se 

Per Johansson, Executive Vice President, Tieto, tel. +46 (0) 76 821 2029

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.