2019-11-03

«TINA-effekten» påvirker fondskundene

Nordets fondskunder nettokjøpte aksjefond for 100 millioner i oktober. Nordnets spareøkonom tror «Tina-effekten» - «There Is No Alternative» - er en av forklaringene på aksje-optimismen.

Oktober ble nok en sterk børsmåned, og de amerikanske børsene nådde nye rekordnoteringer. Oslo Børs steg knappe to prosent, omtrent det samme gjorde den brede amerikanske S&P 500-indeksen.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 100 millioner kroner i oktober. Aksjefond ble kjøpt for 100 millioner, og kombinasjonsfond ble kjøpt for 6 millioner. Rentefond ble solgt for 6 millioner.

All time high i USA

Forrige uke nådde det amerikanske aksjemarkedet ny all time high, både målt ved S&P 500-indeksen og den teknologitunge Nasdaq-indeksen. Positive signaler fra forhandlingene mellom Kina og USA, enda et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og gode kvartalstall fra mange av de store selskapene bidro til optimismen.

Her hjemme nådde Oslo Børs ny årsbeste, godt hjulpet av en stigende oljepris.

– I tillegg til gode nyheter internasjonalt de siste ukene, ser vi at «TINA» gjør seg gjeldende. Tine er forkortelsen for «There Is No Alternative», og spiller på at investorer føler det ikke er noe reelt investeringsalternativ til aksjer. Rentepapirer gir omtrent null i avkastning etter inflasjon. Og i noen land, som Tyskland og Danmark, får du negativ avkasting i sikre rentepapirer. Dermed blir investorer nærmest presset over i aksjer, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han understreker at null i avkastning er bedre enn minus 20, 30 eller 50 prosent – som man kan risikere å tape i aksjefond dersom vi får et krakk.

Det er liten tvil om at vi er sent i oppgangs-sykelen – som har vart i elleve år – men nå går vi inn i årets beste periode på børsen, så investorene tror festen varer litt til, sier spareøkonomen.

Selger norske aksjefond, kjøper teknologi-, eiendom- og globalfond

De er to norske aksjefond som ligger på salgstoppen i oktober: Alfred Berg Gambak og Nordnet Superfondet Norge. På kjøpstoppen ligger DNB Teknologi, Odin Eiendom og to globale indeksfond.

– Vi så samme tendensen i forrige måned. Nordnets fondskunder selger seg ned på Oslo Børs, og vekter seg opp ute. De ser nok at globalfond og visse bransjefond har knust norske fond i år, dels på grunn av valutagevinsten som følge av en svak norsk krone, sier Sættem.

Han viser til at et globalt indeksfond uten valutasikring har gitt ca 28 prosent avkastning hittil i år (per 31.10.19), mens det samme fondet med valutasikring har gitt ca 20 prosent. Valutaefffekten er hele åtte prosentpoeng på ti måneder. 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I OKTOBER:

DNB TEKNOLOGI

ODIN EIENDOM

KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V

DNB GLOBAL INDEKS

ARCTIC RETURN CLASS

DNB AKTIV RENTE

KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR

FORTE OBLIGASJON

ALFRED BERG NORDISK EIENDOM

NORDNET SMART 15

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I OKTOBER:

ALFRED BERG GAMBAK

NORDNET SUPERFONDET NORGE

KLP OBLIGASJON GLOBAL

FONDSFINANS KREDITT

FONDSFINANS HIGH YIELD

KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II

DELPHI N NORDIC

DNB OBLIGASJON

HANDELSBANKEN NORDISKE SMB

SEB NORWAY FOCUS FUND

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.