2009-12-01

Tror ikke på noe jule- og nyttårsrally!

Privatpersoner tror ikke på noe jule- og nyttårsrally, men er fortsatt positive til aksjemarkedet på lang sikt. Det viser statistikk over privatpersoners aksjehandel på internett i november.

– Private aksjesparere har i november nettokjøpt det børsnoterte fondet Xact Derivat BEAR som stiger i verdi når børsen faller, mens de har nettosolgt søsterfondet Xact Derivat BULL som stiger når børsen stiger. Det kan se ut som mange har posisjonert seg for børsfall på kort sikt og dermed har lite tro på noe jule- og nyttårsrally i år, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Men private aksjesparere er positive til aksjemarkedet på lengre sikt. I sum nettokjøpte privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken aksjer for 277 millioner kroner i november, og de mest populære aksjene å nettokjøpe var Tandberg, Sevan Marine, Kongsberg Automotive, XACT Derivat BEAR og Telenor.

– Selv om de kortsiktige spekulantene tror børsen vil falle på kort sikt er de private aksjesparerne positive til aksjemarkedet på lengre sikt. Privatpersoner fortsetter å kjøpe aksjer, de reduserer eksponeringen mot rentemarkedet og de låner stadig mer for å finansiere sine aksjekjøp, sier Skar.

Oslo Børs steg i november for femte måned på rad, men til tross for oppgang har det svingt mye i enkeltaksjer. I november var det spesielt mye oppmerksomhet rundt farmasisektoren og Hurtigruten. Problemene i Dubai har selvfølgelig også bidratt til økte svingninger i aksjemarkedene. De mest populære aksjene å handle i november var REC, XACT Derivat BEAR, Yara, Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Seadrill, DNO, Telenor, Petroleum Geo-Services og DnB NOR.

– Svingningene, spesielt mot slutten av november, førte til at daytraderne var mer aktive på børsen. Selv om de store vinnerne og taperne i november var innen farmasi var det igjen REC som tiltrakk seg mest handler og kortsiktige spekulanter, sier Skar.

Privatkunder hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 589.509 transaksjoner og omsatte aksjer for 44,6 milliarder i november. Dette tilsvarer 20,9 % av antallet transaksjoner og 15,5 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 12 %.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i november.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Nov-09
Nordnet 243 300 382 092 319 272 330 158 285 655 337 718
Netfonds 101 242 152 767 126 038 126 559 104 540 123 759
Skandiabanken 33 390 68 421 53 261 56 861 48 373 54 622
E-Trade 61 891 107 955 69 533 65 046 56 313 73 410

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Q3-2009 Nov-09
Nordnet 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 10,99% 11,97%
Netfonds 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 4,02% 4,39%
Skandiabanken 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 1,86% 1,94%
E-Trade 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 2,17% 2,60%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mars- Juni- Juli- Sept-
09 Apr-09 Mai-09 09 09 Aug-09 09 Okt-09 Nov-09
Nordnet 12,73% 12,23% 12,95% 12,75% 9,94% 11,22% 11,66% 11,02% 11,97%
Netfonds 4,80% 4,81% 5,01% 4,74% 3,92% 4,17% 3,97% 4,03% 4,39%
Skandiabanken 1,99% 2,12% 2,33% 2,08% 1,91% 1,85% 1,83% 1,88% 1,94%
E-Trade 2,56% 2,16% 2,60% 2,66% 1,79% 2,23% 2,42% 2,24% 2,60%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mars- Apr- Mai- Juni- Juli- Sept-
09 09 09 09 09 Aug-09 09 Okt-09 Nov-09
Nordnet 9,52% 8,81% 8,50% 8,57% 7,36% 8,79% 8,49% 7,52% 8,36%
Netfonds 3,55% 3,48% 3,47% 3,34% 3,37% 3,75% 3,20% 3,07% 3,31%
Skandiabanken 0,94% 1,03% 1,05% 0,93% 1,11% 1,10% 1,00% 0,94% 0,98%
E-Trade 2,73% 2,21% 2,90% 2,96% 2,38% 2,98% 2,87% 2,74% 2,86%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner november
1 REC 51.250
2 XACT Derivat BEAR 44.253
3 Yara 36.530
4 XACT Derivat BULL 30.843
5 Seadrill 30.072
6 Norsk Hydro 21.986
7 Golden Ocean Group 21.429
8 Telenor 19.147
9 Kongsberg Automotive 17.905
10 PGS 17.733

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i november Nettosolgt i november
1 Tandberg 93.334.714 1 Seadrill -68.416.267
2 Sevan Marine 70.392.631 2 Yara -66.698.567
Kongsberg XACT Derivat
3 Automotive 65.831.957 3 BULL -53.363.412
XACT Derivat 4 Frontline -27.828.043
4 BEAR 55.558.764 5 DnB NOR -18.334.362
5 Telenor 55.342.089

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm AB. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with about 300 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files