2012-09-27

Var tredje svensk vet inte var de har sitt pensionssparande

En ny marknadsundersökning från nätbanken Nordnet visar att det är illa ställt med svenska folkets kunskap om pensioner. Varannan svensk vet inte vad de betalar i pensionsavgift och var tredje svensk vet inte var de har sitt pensionssparande. Endast 45 procent av svenskarna litar på pensionsrådgivare, vilket kan jämföras med att 93 procent litar på yrkesgruppen läkare och 76 procent på hantverkare.


På frågan ”Hur mycket tror du att du betalar i årliga avgifter på ditt pensionskapital“ svarar hela 50 procent att de inte vet, 6 procent tror att de inte betalar någon årlig avgift alls och störst är den tron bland unga (13 procent bland 20-29-åringar).  Bäst koll har tillfrågade i Småland, Öland och Gotland där 77 procent vet var de har sitt pensionssparande. Tillfrågade i Östra Mellansverige har sämst koll, där endast 58 procent vet.

 Vi vet att pensionssparande är en lågintresseprodukt, men att kunskapsnivån var så låg är skrämmande. Detta bör bli en väckarklocka för politikerna att det krävs tydligare information om pensionssparande och vi hoppas att de nya lagarna om fri flytträtt genomförs och att det innebär en ökning av svenskarnas aktivitet och intresse för pensioner, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Varannan svensk vet att det pågår en utredning om fri flytträtt i Sverige, sämst är kunskapen bland kvinnor där endast 35 procent har vetskap om det. Värt att notera är att kännedomen om att en utredning om flytträtt pågår är lägst i Östra Mellansverige och Västsverige (36 procent).

På frågan i hur stor utsträckning man litar på en yrkesgrupp uppger endast 45 procent att de litar på försäkringsmäklare/pensionsrådgivare, jämfört med att 93 procent litar på läkare och 76 procent på hantverkare.

 Det råder en brist på tillit för pensionsrådgivare.  Där kan den pågående utredningen om provisionsförbud förhoppningsvis öka transparensen för de dolda ersättningarna och göra det lättare att se att råd baseras på ärliga rekommendationer istället för intjänad provision, säger Jan Dinkelspiel.

Marknadsundersökningen genomfördes av Cint under vecka 36. Frågorna ställs via en webbpanel till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av 1007 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0735-311333
jan.dinkelspiel@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.