Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

March

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

24 March, 2017
ANMÄLAN   Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 19 april 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie Ahlin Andersson, Box...
Read full article

Nordnet inför transparenscertifiering för pensionspartners

21 March, 2017
Nordnet har sedan bolaget grundades för drygt 20 år sedan verkat för öppenhet kring de avgifter man som sparare betalar. Nu tar Nordnet nästa steg och kräver samma öppenhet hos de förmedlare som använder sig av Nordnets plattform för att sälja sina pensionslösningar. Transparenscertifieringen innebär att förmedlarpartners till Nordnet...
Read full article

Tutkimus: Sijoittaminen on naisille voimaantumisen lähde

8 March, 2017
Terhi Piilosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä pro gradussa eriteltiin neljä sukupuolittunutta diskurssia eli yhtenäistä puhe- ja ajattelutapaa, joita naiset käyttävät puhuessaan sijoittamisesta. Diskurssit lajiteltiin sen mukaan, koetaanko sijoittaminen niissä ensisijaisesti velvollisuutena vai hauskanpitona sekä nähdäänkö sijoittaminen naisellisten vai miehisten ominaisuuksien kautta. Diskurssit ovat (1) naisellinen velvollisuus, (2) naisellinen nautinto, (3)...
Read full article

Osakekauppa helmikuussa: Poikkeuksellista osinkohuumaa

3 March, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi helmikuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi kuitenkin 6,6 prosenttia vuodentakaisesta helmikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät paisuivat edelliskuusta euroissa 15,4 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät ylsivät euroissa 11,8 prosentin kasvuun....
Read full article

Handelsrekord hos Nordnet i februari

1 March, 2017
Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 288 566 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 114 428 avslut i snitt per börsdag, vilket är det högsta antalet någonsin för en månad.   – Våra nordiska kunder slår handelsrekord i februari räknat i antalet...
Read full article

Funcom-feber i februar

1 March, 2017
Februar måned ble en måned som endte mer eller mindre flatt, men volatiliteten har vært veldig høy. Måneden har vært preget av resultater og det har vært mange skuffelser kursmessig. Til tross for rekordresultater innen blant annet sjømatsektoren, har alle nesten utelukkende falt etter rapportering. Yara og Orkla skuffet...
Read full article

February

Folkaktie i topp när börsen når nya höjder

28 February, 2017
I februari fortsatte trenden med en hög aktivitet bland privatspararna. På köpsidan var det en blandad kompott där H&M toppade som det mest köpta bolaget. Axfood och Fingerprint Cards slog sig också in på topp-3. – När börsen är på de högsta nivåerna någonsin är det svårt att hitta bolag...
Read full article

Stark börs får spararna att välja aktiefonder

27 February, 2017
Aktiviteten bland Nordnet kunder var fortsatt hög under februari och det var aktiefonder som gällde för hela slanten under månaden. De 10 mest köpta fonderna bland Nordnets kunder i Sverige var samtliga aktiefonder. – När aktiemarknaden utvecklas starkt och räntefonderna ger obefintlig avkastning är det lockande att ta för mycket...
Read full article

Ny styrelse i Nordnet

23 February, 2017
På extra bolagsstämma i Nordnet den 21 februari valdes ny styrelse i Nordnet. Styrelsen består från och med detta datum av följande ledamöter: Hans Larsson (styrelseordförande): Har tidigare haft en rad ledande befattningar inom SEB och är idag styrelseledamot i bland annat Lindorffgruppen. Tom Dinkelspiel: Styrelseledamot i Nordnet sedan...
Read full article

Piensijoittajien osakekauppa tammikuussa: Trump-ralli saa riittää

3 February, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski tammikuussa 0,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi jopa 16,3 prosenttia vuodentakaisesta tammikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euroissa 12,1 prosenttia. Kuitenkin koko pörssin osalta kauppamäärät kohosivat euroissa 2,2 prosenttia. Edellisvuoden...
Read full article

Avnotering av Nordnet

2 February, 2017
Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Nordnet AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien blir den 17 februari 2017.
Read full article

Delisting of Nordnet

2 February, 2017
Nasdaq Stockholm has decided that Nordnet AB (publ) will be delisted from Nasdaq Stockholm. The last day of trading in the shares will be 17 February 2017.
Read full article

Fondspengene strømmer inn til norsk børs og økonomi

2 February, 2017
Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av januar 2017. Dette er tall som er sterke og den positive trenden fortsetter.  Listen over de mest populære fondene gjenspeiler en høyere risikoappetitt blant Nordnet-kundene. – Overvekten...
Read full article

Nordnet: månadsstatistik januari

1 February, 2017
I januari gjordes 2 262 411 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 110 362 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i januari till 576 600, vilket är 9 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per...
Read full article

Nordnet: Monthly statistics January

1 February, 2017
In January, 2,262,411 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 110,362 trades per day. The number of customers in the end of January was 576,600, which is 9,800 more than previous month. The number of accounts...
Read full article

Aksjefeber i Januar hos Nordnet

1 February, 2017
Januar startet veldig godt og bygde videre på momentet ut av desember. Slutten av Januar var børsens brede indeks OSEBX oppe i 711, noe som var ny rekord. Momentet roet seg noe siste dagene som avsluttet januar måneden på OSEBX på 693 med en oppgang på 1.3 %. – Norwegian...
Read full article

NNB Intressenter knyter Peter Dahlgren till verksamheten i samband med förvärvet av Nordnet

1 February, 2017
Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2) har genom NNB Intressenter AB (”NNB Intressenter”) lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter (”Erbjudandet”). NNB Intressenter fullföljde den 25 januari 2017 Erbjudandet och äger och kontrollerar därefter...
Read full article
1 2 3 66

Contact us

Johan Tidestad
Johan Tidestad
Head of Communications