Press releases Nordnet

Press releases

Press releases.

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

June

2021-06-01

Kahoot! feber blant Nordnets kunder

Etter en hektisk måned med frykt for inflasjon, en voldsom korreksjon i kryptomarkedet og kvartalstall ser vi at kundene selger unna aksjer. Til tross for at fokuset i 2021 har vært på verdiaksjer er det vekstselskapet Kahoot som er mest kjøpt blant våre kunder.

Read full article

May

2021-05-31

Spararna plockade upp fallande tillväxtaktier

Inflationsoron gav en varannandags-börs i maj. Spararna passade på att plocka upp fallande tillväxtaktier. Det visar månadsstatistik från nätbanken Nordnet.

- Spelundren gör comeback i portföljerna, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Read full article
2021-05-28

Spararna lämnar klimatfonder

I maj valde spararna att satsa på Sverigefonder och globalfonder. De stora försäljningarna i fonder med fokus på förnyelsebar energi fortsätter.

- De senaste månaderna har luften pyst ur sektorn, och med det även fondspararnas intresse, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Read full article
2021-05-04

Nordnet: Monthly statistics April

In April, 5,652,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 297,500 trades per day. The number of customers at the end of April was 1,421,600 which is 32,900 more than previous month. Net savings for the month was SEK 9.3 billion and the savings capital was SEK 677 billion. Lending amounted to SEK 22.6 billion at the end of April.

Read full article
2021-05-04

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 5 652 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 297 500 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av april till 1 421 600 vilket är 32 900 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 9,3 miljarder SEK och sparkapitalet till 677 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av april till 22,6 miljarder SEK.

Read full article
2021-05-03

Stor aktivitet blant profesjonelle aksjetradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». April har vært preget kvartalstall og god stemning på verdens børser. Dette er normalt gode nyheter for tradere.

Read full article
2021-05-01

Verdiaksjer er vinneren i april

Kvartalstall og råvarepriser har preget april måned. Med en gjenåpning snarlig i sikte og utsikter om økt etterspørsel etter råvarer har Oslo Børs vært et fint sted å være for investorer. Det ser vi også på Nordnets private sparere som vekter seg opp i verdiaksjer.

Read full article

April

1 2 3 100