Pressmeddelanden Nordnet

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden.

Pressmeddelanden

Vad är senaste nytt hos Nordnet? Hur beter sig spararna hos Nordnet på den svenska, norska, danska och finska marknaden? Här hittar du alla pressmeddelanden från oss.

July

2021-07-04

Evolution Gaming er fortsatt het blant profesjonelle tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Etter en mai måned med frykt for inflasjon har markedet ristet av seg frykten og sendt teknologi og fornybare aksjer kraftig oppi juni. I tillegg har man sett en fortsatt god utvikling i sykliske aksjer.

Read full article
2021-07-02

Nordnet: Månadsstatistik juni

I juni gjordes 5 044 400 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 235 200 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av juni till 1 475 300 vilket är 27 000 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 7,9 miljarder SEK och sparkapitalet till 703 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 23,2 miljarder SEK.

Read full article
2021-07-02

Nordnet: Monthly statistics June

In June, 5,044,400 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 235,200 trades per day. The number of customers at the end of June was 1,475,300 which is 27,000 more than previous month. Net savings for the month was SEK 7.9 billion and the savings capital was SEK 703 billion. Lending amounted to SEK 23.2 billion at the end of June.

Read full article
2021-07-02

Teknologifond i vinden igjen

Etter en pust i bakken i mai ga Nordnets fonddkunder gass igjen i juni. Aksjefond ble nettokjøpt for 650 millioner kroner. På kjøpstoppen ligger to teknologifond, et nytt tek-indeksfond og en gammel favoritt.

Read full article
2021-07-01

Nordnet får bæredygtige internationale indeksfonde

Nu bliver Nordnets egne fire internationale indeksfonde bæredygtige. Nordnet oplever en stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter fra de private investorer, og derfor vil indeksfondene nu opfylde de betingelser, som EU har opstillet for at fremme bæredygtige investeringer – uden at fondenes omkostninger øges

Read full article
2021-07-01

Fortsatt Kahoot! feber blant Nordnets kunder

Etter en mai måned med frykt for inflasjon har markedet ristet av seg frykten og sendt teknologi og fornybare aksjer kraftig opp. I tillegg har man sett en fortsatt god utvikling i sykliske aksjer. Dette har Nordnet kunder tilpasset seg og nettokjøper aksjer for over 630 millioner kroner i juni.

Read full article

June

2021-06-04

Nordnets tradere på offensiv svenskehandel

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Mai har vært preget makronyheter og god stemning på verdens børser. Dette viser også omsetningstallene.

Read full article
1 2 100