Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Vad är senaste nytt hos Nordnet? Hur beter sig spararna hos Nordnet på den svenska, norska, danska och finska marknaden? Här hittar du alla pressmeddelanden från oss.

Maj

Nordnet alkaa tarjota sijoituspalveluja UPM:n metsänomistaja-asiakkaille

18 maj, 2018
Sijoittamisesta kiinnostuneiden metsänomistajien osuus on yli 70 %. Tämä selviää UPM:n Taloustutkimuksella teettämästä Metsänomistaja sijoittajana 2018 -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suuri osa metsänomistajista on kiinnostunut metsätulon sijoittamisesta edellyttäen, että sijoituskohteita on tarjolla monipuolinen valikoima, joka vastaa heidän tarpeitaan. Nordnetin asiantuntevien sijoituspalvelujen avulla metsänomistajan on mahdollista lisätä vaurauttaan suunnitelmallisen metsänuudistamisen ja...
Läs mer

Martin Ringberg ny Sverigechef på Nordnet

9 maj, 2018
Nuvarande försäljningschefen Martin Ringberg har blivit utsedd till ny Sverigechef på Nordnet, och påbörjar sitt uppdrag idag. Han efterträder därmed Eva Trouin som innehaft rollen sedan 2013. – Jag vill tacka Eva för de insatser hon gjort för Nordnet. Under Evas tid som Sverigechef har Nordnet haft en stark...
Läs mer

Martin Ringberg new Country Manager for Nordnet in Sweden

9 maj, 2018
Martin Ringberg, who currently works as Head of Sales, has been appointed new Country Manager in Sweden at Nordnet, and starts his assignment today. He follows Eva Trouin who has held the role since 2013. – I want to thank Eva for the efforts she has made for Nordnet. During...
Läs mer

Børskrise avlyst – vi kjøper aksjefond igjen

4 maj, 2018
Statistikk fra Nordnet viser at privatkunder nettokjøpte aksjefond for 160 millioner kroner i april. Rentefond ble nettokjøpt for 66 millioner kroner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 11 millioner kroner. – Den høye nettotegningen av aksjefond viser at optimismen er tilbake blant fondskundene. Bekymringene i forrige måned om handelskrig, Facebook-skandalen...
Läs mer

Piensijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Nokian luvut painavat enemmän kuin johdon vakuuttelut tulevaisuudesta

4 maj, 2018
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski huhtikuussa 27,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Silti Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi 12,4 prosenttia vuodentakaisesta huhtikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euroissa mitattuna 18,4 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät putosivat euroissa 8,1 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta...
Läs mer

Dumpet Norwegian-aksjer i april

3 maj, 2018
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 8,1 milliarder i april, og netto ble det solgt aksjer for 33,6 millioner kroner. Norsk Hydro troner på toppen som den mest kjøpte aksjen, med et nettokjøp på 59 millioner, mens Norwegian ble nettosolgt for hele 172 millioner kroner. – Fristelsen for...
Läs mer

Nordnetin Oksaharjulta jo viides sijoituskirja: Miksi vielä yksi kirja arvosijoittamisesta?

3 maj, 2018
Edullisten osakkeiden ostaminen on finanssimaailman tunnustetuin strategia. Suomessa on pääosin kirjoitettu vain klassisesta arvosijoittamisesta ja käsitetty monta asiaa väärin. Nykypäivänä toimii lähinnä moderni arvosijoittaminen. Arvoguru jatkaakin siitä, mihin tähänastiset arvosijoittamista käsittelevät perusteokset ovat jääneet. Tunnuslukuihin pohjautuvasta mekaanisesta seulonnasta astutaan ratkaiseva askel sijoituskohteiden analysoimiseen. –          Tänään pörssissä ei juuri löydy...
Läs mer

Antal börsavslut av Nordnets kunder i april

2 maj, 2018
Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 983 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 101 730 avslut i snitt per börsdag.   –   April blev överlag en stark månad på världens börser och en motreaktion till den sura utvecklingen månaden innan....
Läs mer

Number of trades by Nordnet’s customers in April

2 maj, 2018
In April, 1,983,739 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 101,730 trades on average per day.   –   April was a strong month for equities, and a counter reaction to the negative development the month before....
Läs mer

April

Spotify listetta hos Nordnets privatsparare

30 april, 2018
Spotify valde till slut att börsnoteras på NYSE vilket skapade stort intresse hos privatspararna. Trots stor osäkerhet kring hur marknaden skulle ta emot bolaget var köptrycket högt hos spararna och bolagsvärdet blev ordentligt högre än väntat efter den inledande handeln. – Spotifys notering blev en succé och är förstås något...
Läs mer

Privatspararna hittar tillbaka till räntefonder

27 april, 2018
Fondspararna har under en lång tid valt globalfonder och gör det fortfarande i hög grad. Dock märks ett visst skifte mot räntefonder. – En orolig aktiemarknad och en lång tids börsuppgång gör att spararna till viss del väljer räntefonder igen. Det kan vara sunt men man ska ha inte ha...
Läs mer

Nordnets delårsrapport januari-mars 2018

26 april, 2018
Höjdpunkter under kvartalet   Stark kundtillväxt trots skakig börs – 29 200 nya kunder väljer att starta ett sparande hos Nordnet under kvartalet  Högsta nivån för nettosparande för ett enskilt kvartal – 11,5 miljarder  Vi välkomnade 3 500 besökare till Nordens största sparevent – Nordnet Live  Nordnet flyttar huvudkontoret till...
Läs mer

Nordnet interim report January-March 2018

26 april, 2018
Highlights during the quarter  Strong customer growth despite turbulent stock market – 29,200 new customers choose to start saving at Nordnet during the quarter Highest net savings for one single quarter – 11.5 billion We welcomed 3,500 visitors to the Nordic region’s largest savings event – Nordnet Live Nordnet...
Läs mer

Piensijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Kauppasota ei pelota

5 april, 2018
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski maaliskuussa 23,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Silti Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi 12,2 prosenttia vuodentakaisesta maaliskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kasvoivat edelliskuusta euroissa mitattuna 8,1 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät sen sijaan putosivat euroissa 3,8 prosenttia....
Läs mer

Fondskunder skremt av handelskrig

5 april, 2018
Statistikk fra Nordnet viser at nettosalget av aksjefond fortsatte i mars: 74 millioner er nettosolgt av aksjefond i mars, nesten like mye som i februar (88 millioner i nettosalg). Kombinasjonsfond ble nettosolgt for 23 millioner. For rentefond var nettoen null. – Vi må to år tilbake for å finne...
Läs mer

Antal börsavslut av Nordnets kunder i mars

3 april, 2018
Under mars gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 948 346 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 95 041 avslut i snitt per börsdag.   –   Fortsatt press på aktiemarknaderna ledde till att privatspararna under mars månad gjorde färre aktieaffärer än tidigare under året....
Läs mer

Number of trades by Nordnet’s customers in March

3 april, 2018
In March, 1,948,346 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 95,041 trades on average per day.   –   Continued pressure on the stock markets led to fewer trades by private investors in March, compared to earlier...
Läs mer

Handelskrig og tech-fall i fokus

3 april, 2018
Mars ble en uvanlig volatil måned. Fokuset har dreiet seg mot overraskende annonsering av straffetoll på stål og aluminium importert til USA. Trump har hisset på seg «alle» og den store ulven, Kina, har holdt kortene tett til brystet. Nasdaq falt hele 2,8 % i mars, mye grunnet kraftig...
Läs mer

14 procent av svenskarna intresserade av att köpa aktier i Spotify

2 april, 2018
Spotifys börsnotering i New York den 3 april är en av de mest uppmärksammade svenska noteringarna någonsin. Bolagets intåg på börsen sker via en direktnotering vilket gör att introduktionspriset sätts av marknaden efter New York-börsens öppning på tisdag eftermiddag. – En sjundedel av svenskarna är intresserade av att köpa aktier...
Läs mer
1 2 3 75

Kontakta oss

Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
X