Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Vad är senaste nytt hos Nordnet? Hur beter sig spararna hos Nordnet på den svenska, norska, danska och finska marknaden? Här hittar du alla pressmeddelanden från oss.

Mars

Nordnet genomför emission av primärkapital (AT1)

15 mars, 2019
–   Vi gör den här transaktionen av flera olika anledningar. För det första vill vi optimera kapitalstrukturen och stärka vårt primärkapital. För det andra ökar vi vår möjlighet till fortsatt tillväxt av affären – Nordnet är en bank som växer snabbt vad gäller sparkapital, kunder och utlåning. Dessutom ska...
Läs mer

Nordnet issues Additional Tier 1 Capital (AT1)

15 mars, 2019
–   We make this transaction for a couple of reasons. First of all, we want to optimize our capital structure and strengthen our primary capital. Furthermore, we want to facilitate continued growth of the business – Nordnet is a bank that grows rapidly in terms of savings capital, customers...
Läs mer

Kvinnor mindre riskbenägna men bättre investerare än männen

8 mars, 2019
Bland Nordnets sparare är idag en tredjedel kvinnor. Bland de nya kunderna är dock procentandelen kvinnliga sparare högre, och andelen kvinnor i kundbasen har de senaste tre åren ökat från drygt 31 procent till drygt 33 procent. –   Kvinnor intresserar sig i högre utsträckning än tidigare för sparande i...
Läs mer

Naissijoittajat takovat pörssissä reipasta ylituottoa

8 mars, 2019
Suomessa naisten määrä sijoittajista kasvaa voimakkaasti Nordnetin asiakkaista tänä päivänä noin kolmasosa on naisia. Uusien asiakkaiden keskuudessa naisten osuus tosin on suurempi. Suomessa naisasiakkaiden osuus on kasvanut kahden vuoden aikana 26 prosentista 31 prosenttiin. Merkittävämpää on kuitenkin se, että naisasiakkaiden määrä on kasvanut kahdessa vuodessa huikeat 84 %, kun taas...
Läs mer

Yksityissijoittajien osakekauppa helmikuussa: Pankkisektorin rahanpesu-uutisointi lietsoi pankkiosakkeiden massiivisiin ostoihin

5 mars, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto piristyi helmikuussa 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto kuitenkin hiipui 9,7 prosenttia vuodentakaisesta helmikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät laskivat edelliskuusta euroissa mitattuna 14,6 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti vilkastui tammikuusta euroissa 6,1 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta...
Läs mer

Storkjøp av fond også i februar

3 mars, 2019
Etter en tung høst, har aksjemarkedene fått en rakettstart i 2019. Oslo Børs steg 4,5 prosent i februar og er opp hele 9 prosent så langt i år. Den brede amerikanske aksjeindeksen SP500 steg 3,5 prosent i februar og er opp hele 11,5 % hittil i år. Oslo Børs...
Läs mer

Positiv energi och hög aktivitet bland de nordiska privatspararna

1 mars, 2019
–   De nordiska börserna fortsätter att visa styrka. Det är breda uppgångar över hela linjen, och på årsbasis är samtliga nordiska marknader upp runt 10 procent. Privatspararna hänger på i börsyran och stuvar om i sina portföljer i stor utsträckning, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.  –   Amerikanska centralbankens...
Läs mer

Number of trades by Nordnet’s customers in February

1 mars, 2019
–   The Nordic stock exchanges continue to show strength. On an annual basis, all Nordic markets are up around 10 percent, and the private savers have been very active during the month, says Johan Tidestad, Head of Communications at Nordnet.  Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market...
Läs mer

Donald Trumps twitring skremmer ikke privatpersoner – laster opp i olje

1 mars, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 7,6 milliarder kroner i februar, og netto ble det kjøpt aksjer for 310 millioner kroner. Aker BP troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 61,5 millioner. DNO topper salgslisten, med et nettosalg på 30,5 millioner kroner....
Läs mer

Februari

Aktiespararna storfiskar i Swedbank

28 februari, 2019
Uppgifterna i SVT:s Uppdrag Granskning orsakade det största kursfallet i Swedbank under en enskild handelsdag sedan finanskrisen, och antalet affärer i aktien dagen efter att SVT:s program blev offentligt var det största i Swedbanks historia.  –  Sett till hela februari är Swedbank den överlägset mest handlade aktien bland Nordnets kunder...
Läs mer

Börsrallyt gjuter mod i fondspararna

27 februari, 2019
Börsen har fortsatt rusa in i februari. På två månader är Stockholmsbörsen nu upp med nästan 13 procent. Detta trots att ett av våra största bolag, Swedbank, har rasat som en sten efter avslöjandena om misstänkt penningtvätt i SVT:s Uppdrag Granskning.   Men osäkerheten kring bankerna i allmänhet och...
Läs mer

Nordnet låner ut kundenes aksjer. Investorene får ekstra inntekt.

19 februari, 2019
Nyheten innebærer at alle norske kunder med en investeringskonto potensielt kan få ekstra inntekt på de norske aksjene de har investert i – og best av alt, er det helt uten risiko ifølge daglig leder i Nordnet Norge, Anders Skar. Den ekstra inntekten kommer ved at Nordnet låner ut...
Läs mer

Yksityissijoittajien osakekauppa tammikuussa: Optimismi kauppasodan ratkeamiseksi alkoi näkyä osakeostoissa

5 februari, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto piristyi tammikuussa 33,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto kuitenkin hiipui 8,1 prosenttia vuodentakaisesta tammikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kasvoivat edelliskuusta euroissa mitattuna 51,1 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti vilkastui joulukuusta euroissa 23,5 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta...
Läs mer

Storkjøp av aksjefond i knallsterk januarmåned

3 februari, 2019
Etter en traurig høst, har aksjemarkedene fått en rakettstart i 2019. Nordnets privatkunder nettotegnet fond for 238 millioner kroner i januar. Aksjefond ble kjøpt for 180 millioner, rentefond for 46 millioner og kombinasjonsfond for 12 millioner. Vi må tilbake til januar 2018 for å finne større nettokjøp av fond...
Läs mer

Spararna bjuds på nordisk aktiefest – bästa börsmånaden sedan 2011

1 februari, 2019
– I januari bjöds privatspararna på en sprakande börsfest, och den glåmiga och oroliga decemberstämningen var som bortblåst. Det var positiva tongångar över hela Norden, och i Sverige fick vi faktiskt se den bästa börsmånaden sedan oktober 2011 med en uppgång på närmare åtta procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på...
Läs mer

Number of trades by Nordnet’s customers in January

1 februari, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.   December  January    Change   December  Change ...
Läs mer

Nordnets bokslutskommuniké 2018

1 februari, 2019
– Intäktsmässigt är perioden oktober-december vårt starkaste kvartal någonsin, och perioden har präglats av hög aktivitet, ur såväl spararnas som Nordnets perspektiv. I oktober lanserade vi vårt aktielåneprogram, som också vann pris för ”Årets sparinnovation” av Privata Affärer. Under kvartalet förvärvade vi den norska banken Netfonds samt blev utnämnda till...
Läs mer

Nordnet Year-end report 2018

1 februari, 2019
– From an income perspective, the period October-December was our strongest quarter ever and characterized by high activity, for both the private savers and Nordnet. In October we launched our stock lending program, which we were given the award “Savings Innovation of the Year” by the Swedish magazine Privata...
Läs mer
1 2 3 80

Kontakta oss

Johan Tidestad
Kommunikationschef
X