Press

Welcome to Nordnet’s pressroom. Here we share news, images and other relevant information about our company. You will also find contact information to our media spokespeople.

Press contact

Johan Tidestad
Head of Communications
+46 708 87 57 75
johan.tidestad@nordnet.se

twitter-icon Tweets of Johan Tidestad

Latest press releases

September

Optimism among private savers

1 September, 2020
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open. August August Change  July Change  2020 2019...
Read full article

Optimism bland privatspararna

1 September, 2020
– Det stora intresset för aktier och fonder håller i sig, och augusti blev ännu en aktiv månad för privatspararna. De nordiska börserna steg alla på bred front, och det finns en generell optimism bland spararna att börsen har mer att ge, trots positiv avkastning fem månader i rad....
Read full article

Nordnet genomför strategisk översyn

1 September, 2020
Nordnet noterades på Stockholmsbörsen 1999. 2016 genomförde Ägarna för Nordnet ett gemensamt offentligt uppköpserbjudande varefter bolaget avnoterades. Under tiden i privat ägo har väsentliga investeringar genomförts i verksamheten med ambitionen att skapa en plattform i världsklass för sparande och investeringar med fokus på marknadsledande användarvänlighet, tillgänglighet, pris och produkterbjudande....
Read full article

Nordnet announces strategic review

1 September, 2020
Nordnet was listed on the Stockholm stock exchange in 1999. In 2016, the Owners made a joint recommended public cash offer for Nordnet, with a subsequent delisting. Under the private ownership, significant investments have been made in the business with the ambition to create the best-in-class platform for savings...
Read full article

Image bank

Do you want to portrait Nordnet or someone who works here?

Contact us

Johan Tidestad
Chief Communications Officer
X