2008-11-28

Flykt från lågpresterande hedgefonder

Under oktober månad har hedge- och räntefonder stått i fokus bland Nordnets kunder. Fonder som helhet ses fortfarande som ett attraktivt placeringsalternativ och nettoinflödet är positivt.

– Vi ser ett större intresse för hedgefonder än tidigare, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Intresset är däremot inte odelat positivt. Jag tror att våra kunder är besvikna över den dåliga utvecklingen hos många hedgefonder. De marknadsför sig som att de ska prestera positiv avkastning oavsett marknadsklimat, men i praktiken har många av dem under 2008 gått lika dåligt som börsen.

På säljsidan är trenden att Nordnets kunder säljer hedgefonder som har presterat mindre bra samt räntefonder. Ingen aktiefond finns bland de tio mest sålda fonderna. Mest såld under november är Folksams Obligationsfond som under förra månaden istället var den mest köpta fonden.

– Vi kan se en viss optimism bland fondspararna just nu. Det ser vi genom att våra kunder har valt att sälja sina tidigare köpta räntefonder och istället lagt pengarna på aktiefonder och hedgefonder som visat att de kan tackla ett tufft marknadsklimat på ett bra sätt.

Mest köpta fonder

1. Öhman Obligationsfond

2. Odin Norge SEK

3. SEB Asset Selection

4. Simplicity Norden

5. JPM US Value

6. Alfred Berg Obligationsfond

7. Lynx

8. Danske Invest Sverige Likviditet

9. Skagen Global

10. Franklin Mutual European

Mest sålda fonder

1. Folksams Obligationsfond

2. Stella Nova Hedgefond

3. Simplicity Likviditet

4. Moderna Fonder Sverige Obligation

5. Skagen Krona

6. Länsförsäkringar Penningmarknad

7. Folksam Penningmarknadsfond

8. Catella Hedgefond

9. Aktie-Ansvar Graal

10. Lannebo Likviditet

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 220 000 konton under november månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Johan Tidestad, Sverigechef, 0708-875 775

johan.tidestad@nordnet.se

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with about 220,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnetbank.de and www.nordnet.lu.

Files