2021-01-05

Nordnet: Månadsstatistik december

I december gjordes 5 701 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 285 100 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av december till 1 221 500, vilket är 37 800 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 9,5 miljarder SEK och sparkapitalet till 565 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av december till 19,7 miljarder SEK.

December November Förändring December Förändring
2020[1] 2020 en månad 2019 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 221 500 1 183 700 3,2% 913 600 33,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 9,5 20,7 -54,3% 3,4 178,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 565 533 6,0% 395 43,0%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning [2] 9,2 8,6 6,1% 7,1 29,5%
Bolån 6,5 6,3 2,8% 4,5 44,3%
Privatlån 4,0 4,0 -0,2% 4,1 -2,6%
Total utlåning 19,7 19,0 3,7% 15,6 26,2%
Antal avslut [3]
Sverige 1 951 000 2 058 100 -5,2% 1 009 500 93,3%
Norge 1 553 900 1 362 500 14,0% 435 500 256,8%
Danmark 1 104 400 1 113 200 -0,8% 362 900 204,3%
Finland 1 092 500 1 102 800 -0,9% 442 800 146,7%
Totalt 5 701 800 5 636 600 1,2% 2 250 700 153,3%
Snitt per börsdag 285 100 268 400 6,2% 125 000 128,1%

 

[1] Siffrorna avseende december 2020 är preliminära. 
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.
 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.