Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

September

Number of trades by Nordnet’s customers in August

2 September, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.   August August Change  July Change   ...
Read full article

Nordnet lancerer nyt website med gratis realtidsstreaming, rating af fonde, og en ny screener til at finde bæredygtige investeringer

2 September, 2019
– I dag lancerer vi den næste generations investeringsplatform til danskerne. En platform med en moderne brugerflade og digitale finansielle værktøjer er et vigtigt element i en vellykket opsparing, siger Anne Buchardt, Landechef Nordnet Danmark. Det nye website har fået et mere moderne og brugervenligt design med bedre navigeringsmuligheder....
Read full article

Schizofrent marked gjør fondskundene nervøse

2 September, 2019
Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 148 millioner kroner i august. Aksjefond ble solgt for 173 millioner, mens rentefond ble kjøpt for 9 millioner og kombinasjonsfond ble kjøpt for 16 millioner. – 10 års statsrente i USA, som omtales som verdens viktigste rente, er på historisk lave nivåer. De siste...
Read full article

August

Spararna hämtar hem vinsten i kursrusare

30 August, 2019
Augusti har minst sagt bjudit på tvära kast, och flera av årets absolut sämsta börsdagar inföll under månaden. Nedgången summeras till omkring -4 procent för börsens breda index OMXSPI. Spararna har trotsat oron och fortsatt köpa aktier, men man vågar inte tro på att kurserna i rökare som THQ...
Read full article

Spararna hoppar av Rysslandståget i oron

29 August, 2019
Oron kring det intensifierade handelskriget, den allt mer uppenbara avmattningen av konjunkturen och osäkerheten hur centralbankerna ska agera under hösten fick börserna att skaka i augusti. Men spararna har fortsatt köpa i turbulensen. Dubbelt så många av Nordnets kunder har köpt aktier och fonder i augusti, än som har...
Read full article

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Kauppasodan uhasta huolimatta suuret ja sykliset yhtiöt täyttivät ostoskorit

5 August, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto nousi heinäkuussa 5,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi vuodentakaisesta heinäkuusta 5,5 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät vilkastuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 16,2 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti piristyi kesäkuusta euroissa laskettuna 8,4 prosenttia. Edellisvuoden...
Read full article

Ingen sommerferie for Nordnets fondskunder

4 August, 2019
Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 273 millioner kroner i juli. Det ble omsatt aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond for over 1 milliard kroner i juli måned.  – Selv om våre fondskunder både i mai og juni har nettosolgt fond, ser man fra tallene i juli måned at man er tilbake...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

1 August, 2019
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    Juli Juli Förändring  Juni  Förändring   ...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in July

1 August, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.    July July Change  June Change   ...
Read full article

ESG er ut – olje er tilbake

1 August, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 11 milliarder kroner i juli og netto ble det kjøpt for 435 millioner kroner. Equinor troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 171 millioner. Mowi topper salgslisten, med et nettosalg på 22 millioner kroner. – Selv om...
Read full article

July

Trots utdelningssmäll – spararna tankar Swedbank

31 July, 2019
Rapporterna för det andra kvartalet visade att de sämre tiderna nu är här, vilket framför allt syns i verkstadsbolagens orderingångar och utsikter – i synnerhet hos bolag med exponering mot den krisande fordonssektorn. Men också bankerna – SEB undantaget – gav skäl till viss oro. –   Att Swedbank sänkte...
Read full article

Oron i Persiska viken ger spararna kalla fötter

30 July, 2019
–   Det finns en osäkerhet var börsen är på väg och det syns i spararnas fondval, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  Under årets första halva har börsen klättrat till följd av duvaktiga signaler från de stora centralbankerna. Men inför julimötet uppstod en osäkerhet om den amerikanska centralbanken verkligen...
Read full article

Nordnet’s Interim Report January-June 2019

24 July, 2019
–   The second quarter of 2019 was a good period in Nordnet’s history. From a financial perspective, we can report good cost control and increasing income. Customer growth remains high and the savings capital reached a new record of SEK 354 billion, says Anders Danielsson, acting CEO at Nordnet....
Read full article

Nordnets delårsrapport januari-juni 2019

24 July, 2019
–   Andra kvartalet 2019 blev en bra period i Nordnets historia. Från ett finansiellt perspektiv kan vi rapportera om god kostnadskontroll och stigande intäkter. Kundtillväxten är fortsatt hög över hela Norden och sparkapitalet nådde en ny högstanotering på 354 miljarder kronor, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.  – ...
Read full article

Tutkimus: Yli puolet suomalaisista pitää nuorten talousosaamisen tasoa huonona

15 July, 2019
Suomalaiset huolissaan nuorten talousosaamisen tasosta Yli puolet suomalaisista (56 %) ajattelee, että nuorten talousosaaminen on jokseenkin tai erittäin huonolla tasolla. Vain kolmannes suomalaisista kokee nuorten talousosaamisen olevan jokseenkin hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla.  Vastaajista etenkin 30–39-vuotiaiden mielestä nuorten talousosaamisen taso on huonolla tasolla (65 % vastaajista). Parhaalla tolalla nuorten...
Read full article

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Negatiiviset tulosvaroitukset eivät säikäyttäneet sijoittajakansaa

4 July, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski kesäkuussa 33,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi vuodentakaisesta kesäkuusta 14,6 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät hiipuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 16,3 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti väheni toukokuusta euroissa laskettuna 5,7 prosenttia.  Edellisvuoden...
Read full article

Varannan använder långsiktigt sparande till konsumtion

2 July, 2019
Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Det innebar att svenskarna var tvungna att flytta sitt pensionssparande från IPS till kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK). En stor skillnad är att det långsiktiga sparandet numera inte är låst. Pengarna kan därmed plockas ut när som helst. Och det kan...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juni

1 July, 2019
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    Juni Juni Förändring  Maj Förändring   ...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Chief Communications Officer
X