Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

May

Number of trades by Nordnet’s customers in April

2 May, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.    April April Change  March Change   ...
Read full article

Norwegian tjener fett på SAS streik– småsparere laster opp

1 May, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 7 milliarder kroner i april, og netto ble det solgt for 5 millioner kroner. Norwegian troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 68 millioner. Aker BP topper salgslisten, med et nettosalg på 67 millioner kroner. – Det...
Read full article

April

Swedbank och investmentbolag lockar spararna

30 April, 2019
Börsen fortsatte att gå som tåget i april, med en uppgång för det breda indexet OMXSPI på hela sju procent. –   Det goda humöret på börsen beror på att centralbankerna fortsätter att hålla räntorna låga. Dessutom har kvartalsrapporterna hittills gett stöd åt marknaden, med flera bolagsjättar som slagit –...
Read full article

Fondspararna tror på fortsatt börsrally

29 April, 2019
Kvartalsrapporterna har sedan någon vecka stått som spön i backen, och de cykliska verkstadsbolagen har återigen gett lugnande signaler om konjunkturen. Rapporterna har generellt kommit in något över förväntan, även om förväntningarna inför rapportfloden hade skruvats ned.   Rapporterna har därför gett stöd till en fortsatt stabil börs i...
Read full article

Nordnets delårsrapport januari-mars 2019

25 April, 2019
–   Såväl Nordnet som spararna kan summera ett bra första kvartal. För Nordnets del vill jag lyfta fram ett starkt resultat på sista raden med höga intäkter och bra kostnadskontroll, ett högt inflöde av nya kunder och sparande, samt en stabil ökning av vår utlåning. Även spararna har all...
Read full article

Nordnet’s Interim Report January-March 2019

25 April, 2019
–   Both Nordnet and the savers can look back at a good first quarter. For Nordnet’s part, I would like to highlight a strong result with high revenue and good cost control, a high inflow of new customers and savings, as well as a stable increase in our lending...
Read full article

Nordnetin tutkimus: 500 000 osakesäästötiliä auki keväällä 2020?

16 April, 2019
Osinkojen verottomuus houkuttaa, tappioiden vähennysoikeuden puuttuminen harmittaa Osakesäästötili kiinnostaa eniten siksi, että osingot saa tilille ilman veroja (83 % vastaajista). Myös se, että osakesäästötilillä voi käydä aktiivisemmin kauppaa ilman veroseuraamuksia houkuttelee (73 % vastaajista). 54 % vastaajista näkee, että osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikais- ja eläkesäästämiseen. –       Nordnetin suomalaisasiakkaat saavat vuosittain...
Read full article

Yksityissijoittajien osakekauppa maaliskuussa: Nordean osake rikkoi haamurajan ja keräsi huimat 80 prosenttia netto-ostoista

4 April, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto loikkasi maaliskuussa 323,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Raju muutos selittyy mm. Amer Sportsin yritysostoon liittyvillä kaupoilla, jotka tehtiin Nordean kautta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto vilkastui 30,5 prosenttia vuodentakaisesta maaliskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kasvoivat edelliskuusta euroissa mitattuna...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i mars

1 April, 2019
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    Mars Mars Förändring   Februari    Förändring  ...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in March

1 April, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.    March March Change  February Change   ...
Read full article

Max-uflaks for Norwegian – privatpersoner laster opp

1 April, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 7,5 milliarder kroner i mars, og netto ble det kjøpt aksjer for 120 millioner kroner. Norwegian troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 70 millioner. Aker BP topper salgslisten, med et nettosalg på 51 millioner kroner....
Read full article

March

Festen er ikke over – det er kake igjen!

31 March, 2019
«Festen er ikke over – det er kake igjen», er tittelen på et samlealbum av deLillos fra 2005. Uttrykket passer godt for stemningen i aksjemarkedet for tiden. De fleste er enige om at aksjekursene er høye og veksten er avtakende. Likevel er det få som går hjem fra festen...
Read full article

Spararna fortsätter tanka bank

29 March, 2019
Börsen lugnade sig något under mars månad, med en sidledes utveckling. Makrostatistik som visar på ytterligare avmattning i konjunkturen har fortsatt att rulla in – å andra sidan har centralbankerna gett ännu mer duvaktiga besked än väntat. Månadens stora samtalsämne har givetvis varit Swedbank. Under de senaste veckornas tumult...
Read full article

Taalerin rahastot yksityissijoittajien saataville Nordnetin kautta

29 March, 2019
Taaleri on solminut rahastojen jakelusopimuksen Nordnetin kanssa. Jatkossa Nordnetin asiakkaat voivat sijoittaa 12 Taalerin rahastoon. Rahastoihin sisältyvät mm. Taalerin arvorahastot Arvo Markka, Arvo Kruunu ja Arvo Rein, sekä korkorahastot Globaali Korko, Korkeammat Korot ja Lyhyet Korot.  Taaleri on Helsingin pörssiin listattu suomalainen kasvuyritys, jonka liiketoiminta koostuu varainhoidosta, rahoituksesta ja energialiiketoiminnasta. Taalerin toimintaa on alusta alkaen ohjannut rohkea oman...
Read full article

Spararna flyr Latinamerika

28 March, 2019
Efter en börsstart som heter duga i januari och februari lugnade börsen ned sig i mars. Insikten att decembernedgången nu inhämtats och att konjunkturen under hela årets uppgång fortsatt att visa negativa tecken tycks ha fått investerare att bli mer avvaktande. Detta trots att den amerikanska centralbanken Federal Reserve...
Read full article

Nordnet publicerar års – och hållbarhetsredovisning för 2018

22 March, 2019
– 2018 blev ett händelserikt år, såväl ur Nordnets som spararnas perspektiv. Det har varit stora svängningar på de nordiska börserna, och under vissa perioder kraftigt negativ utveckling. Spararna har dock inte passivt följt utvecklingen från läktarplats, utan varit mycket aktiva och sett över sina placeringar i rekordhög omfattning....
Read full article

Nordnet publishes Annual and Sustainability Report for 2018

22 March, 2019
–   2018 was an eventful year for both Nordnet and the savers. There were major fluctuations on the Nordic stock exchanges, and in some periods, strong negative development. However, the savers did not passively follow the developments from the stands, but instead were very active and reviewed their investments...
Read full article

Nordnet genomför emission av primärkapital (AT1)

15 March, 2019
–   Vi gör den här transaktionen av flera olika anledningar. För det första vill vi optimera kapitalstrukturen och stärka vårt primärkapital. För det andra ökar vi vår möjlighet till fortsatt tillväxt av affären – Nordnet är en bank som växer snabbt vad gäller sparkapital, kunder och utlåning. Dessutom ska...
Read full article

Nordnet issues Additional Tier 1 Capital (AT1)

15 March, 2019
–   We make this transaction for a couple of reasons. First of all, we want to optimize our capital structure and strengthen our primary capital. Furthermore, we want to facilitate continued growth of the business – Nordnet is a bank that grows rapidly in terms of savings capital, customers...
Read full article

Kvinnor mindre riskbenägna men bättre investerare än männen

8 March, 2019
Bland Nordnets sparare är idag en tredjedel kvinnor. Bland de nya kunderna är dock procentandelen kvinnliga sparare högre, och andelen kvinnor i kundbasen har de senaste tre åren ökat från drygt 31 procent till drygt 33 procent. –   Kvinnor intresserar sig i högre utsträckning än tidigare för sparande i...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Head of Communications
X