Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

November

Yksityissijoittajien lokakuu: kurssiturbulenssi vilkastutti aktiviteettia

5 November, 2018
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto loikkasi lokakuussa 26,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto piristyi 6,7 prosenttia vuodentakaisesta lokakuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kohosivat edelliskuusta euroissa mitattuna huimat 129,1 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät kasvoivat euroissa 42,6 prosenttia. Edellisvuoden...
Read full article

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt i rød oktober

2 November, 2018
Oktober ble en rød børsmåned. Verdens børser falt ca 10 prosent i oktober, mens Oslo Børs falt noe mindre, rundt 6 prosent. Den negative stemningen smittet over på Nordnets fondskunder, som nettosolgte fond for 80 millioner kroner i oktober. Aksjefond ble nettosolgt for 95 millioner, kombinasjonsfond ble nettosolgt for...
Read full article

Handelsrekord hos Nordnet i oktober

1 November, 2018
– De nordiska börserna har under oktober präglats av kraftiga nedgångar och hög volatilitet. Privatspararna har inte betraktat den dramatiska utvecklingen från läktarplats, utan tvärtom i stor grad sett över sina placeringar. Aktiviteten är rekordhög – många investerare har tagit hem vinster och sålt av sina innehav, medan andra sett...
Read full article

Trading record at Nordnet in October

1 November, 2018
In October, 2,838,053 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 123,394 trades on average per day. The number is the highest ever for a single month in Nordnet’s history. The previous record is at almost 2.6...
Read full article

Privatpersoner trosser børsuro – laster opp med aksjer

1 November, 2018
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for over 13,3 milliarder kroner i oktober, og netto ble det kjøpt aksjer for 313 millioner kroner. Dette er det høyeste nettokjøpet av aksjer så langt i 2018. – Verdens børser er ned 10 % siden korreksjonen startet 11 oktober, og vi...
Read full article

October

Röd oktober

31 October, 2018
Bankerna har varit i ropet under månaden och straffats hårt av Danske Banks penningtvättshaveri. Bland privatspararna dök dock både Swedbank och Nordea upp på köplistan. – Bankerna visade i kvartalet att aktiviteten i svensk ekonomi är fortsatt god och att de är i gott finansiellt skick, och då är det...
Read full article

Aktiefonder trots börsnedgång

30 October, 2018
Globalfonder har länge varit spararnas favorit, och i denna kategori hittar vi tre av de tio mest köpta fonderna under månaden. I övrigt är det fortsatt hög exponering mot aktiemarknaden som gäller, där bara två av tio fonder är räntefonder, trots turbulensen. – Vi har sett en starkt negativ utveckling...
Read full article

Aktielåneprogram ger spararna extra avkastning

29 October, 2018
Nordnet presenterar nu ett aktielåneprogram som innebär att bolagets svenska kunder med kapitalförsäkring ges möjlighet till extra avkastning på de aktier de har investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens...
Read full article

Nordnets delårsrapport januari-september 2018

25 October, 2018
–   Vår verksamhet växer i en bra takt, och såväl kvartalet som 2018 som helhet är intäktsmässigt starka perioder. Våra intäkter uppgår till 305 miljoner kronor under perioden juli-september, vilket är drygt fem procent högre än tredje kvartalet 2017. Vi har välkomnat 24 000 nya nordiska sparare till vår plattform...
Read full article

Nordnet Interim Report January-September 2018

25 October, 2018
–   Our operations are growing at a good pace, and both the quarter and 2018 to date have been strong periods in terms of income. For the period July-September, our income amounted to SEK 305 million, slightly more than 5 percent higher than in the third quarter of 2017....
Read full article

Yksityissijoittajien syyskuu: kohti Q3-tuloskautta poikkeuksellisen odottavissa tunnelmissa

3 October, 2018
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski syyskuussa 31,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi 11,3 prosenttia vuodentakaisesta syyskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kutistuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 8,2 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät kasvoivat euroissa laskettuna 7,6 prosenttia....
Read full article

Peter Dahlgren slutar som VD för Nordnet

2 October, 2018
–   Nordnet är på en spännande förändringsresa där snabb teknisk utveckling, fortsatt ökande regleringar och allt mer medvetna kunder sätter agendan för hur användarupplevelsen ska utvecklas framåt. Peter har under sin tid som VD inlett förändringsarbetet med hög intensitet och byggt grunden till världens bästa kundupplevelse inom sparande och...
Read full article

Peter Dahlgren leaves Nordnet

2 October, 2018
–   Nordnet is on an exciting change journey where rapid technological development, continued increasing regulations and more aware customers set the agenda for how the user experience will evolve going forward. During his time as CEO, Peter has initiated this change work with high intensity, and built the foundation...
Read full article

Fondssparere tror på videre børsfest

2 October, 2018
Nordnets fondsstatstikk for september viser at kundene nettokjøpte aksjefond for 118 millioner kroner, kombinasjonsfond for over 12 millioner og rentefond for 3 millioner- til sammen 133 millioner. Til tross for rekordstemning på verdens børser, kombinert med økende råvarepriser fortsetter Nordnet sine fondssparerne og holde seg til sin strategi. Med...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i september

1 October, 2018
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    September  September  Förändring  Augusti  Förändring   ...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in September

1 October, 2018
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.   September  September  Change   August    Change ...
Read full article

Privatpersoner har høydeskrekk i Equinor

1 October, 2018
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for over 9 milliarder kroner i september, og netto ble det kjøpt aksjer for 32 millioner kroner. DNO troner på toppen over den mest kjøpte aksjen, med et nettokjøp på 37 millioner, mens Equinor ble nettosolgt for hele 46 millioner kroner.  – Fristelsen...
Read full article

Privatspararna sålde H&M i september

1 October, 2018
Investmentbolag har under en längre tid blivit allt mer populära bland de svenska privatspararna och i september var de tre mest köpta aktierna just investmentbolag. – När börsen är så pass högt värderad som nu tycker jag att breda investmentbolag är ett bra val. För många sparare kan ett investmentbolag...
Read full article

September

Fondspararna aktiva i tillväxtmarknader

27 September, 2018
Handeln i fonder nischade mot tillväxtmarknader var stor under månaden. Både på köp- och säljsidan dyker de upp högt på topplistan. – Turbulens brukar generera aktivitet bland fondspararna och det var fallet med många tillväxtmarknader i september. Att placera i tillväxtmarknader kräver ett stort tålamod då de är volatila och...
Read full article

Nordnet lanserar ny visuell identitet

5 September, 2018
Nordnet har tillsammans med Stockholm Design Lab tagit fram en ny visuell identitet som nyligen lanserats. I den nya plattformen ingår en uppdaterad logotype, nya färger, ett nytt bildmanér och ett nytt typsnitt. Det nya Nordnet strävar efter att bygga världens bästa kundupplevelse inom sparande och investeringar, och där...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Johan Tidestad
Head of Communications
X