Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

March

Privatspararna köper storbanker

29 March, 2018
Tre av de fem mest köpta aktierna i mars var storbanker där bara Nordea fattas. – Vi har under en lång tid sett ett stort intresse för investmentbolag. I mars tog storbankerna den postionen, delvis på grund av en bra nivå på utdelningar. Anmärkningsvärt är att Nordea saknas på listan...
Read full article

Fondspararna väljer fortsatt globalfonder

28 March, 2018
Globalfonder behåller sin särställning hos Nordnets privatsparare och det finns inget tydligt tecken på att man styr om sitt sparande till alternativ med lägre risk. – Under en längre tid har börsen varit enda alternativet för avkastning och trots en lite mer skakig börs ser vi inga större flöden in...
Read full article

Nordnet publicerar årsredovisning för 2017

21 March, 2018
Från och med idag, onsdagen den 21 mars 2018, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com. Nordnets årsredovisning 2017 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets hållbarhetsredovisning, Nordnet Citizenship.
Read full article

Nordnet publishes annual report for 2017

21 March, 2018
As of today, Wednesday 21 March 2018, Nordnet’s annual report for 2017 is available via the Group’s website www.nordnetab.com. Nordnet’s Annual Report 2017 is available to download and read on the company’s website. The annual report also includes Nordnet’s sustainability report, Nordnet Citizenship.
Read full article

Nordnet flyttar huvudkontoret från Alvik till Kungsholmen

19 March, 2018
Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet har cirka 670.000 kunder och den svenska verksamheten, tillika bankens huvudkontor, har i nästan 20 år varit beläget i Alvik, en stadsdel i Bromma i västra Stockholm. Idag flyttar Nordnet till...
Read full article

Nordnet moves headquarters to central Stockholm

19 March, 2018
Nordnet is a digital bank for investments and savings, with business in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Nordnet has approximately 670,000 customers, and the Swedish business, including the bank’s headquarters, has been located in Alvik, a part of Bromma in western Stockholm, for almost 20 years. Today, Nordnet moves...
Read full article

Kvinner slår menn på børsen

8 March, 2018
Kvinner sparer imidlertid mindre. Dermed kommer menn best ut totalt sett. I anledning kvinnedagen har Nordnet analysert selskapets 70.000 kunder i Norge. Funnene viser:  Veksten er størst blant kvinnelige fonds- og aksjesparere – men det er færre kvinner enn menn som sparer.  Kvinner og menn har en svært lik...
Read full article

Naiset rynnivät pörssiin – salkut merkittävästi pienempiä

8 March, 2018
Naiset ovat viime aikoina aktivoituneet avaamaan sijoitussalkkuja miehiä vauhdikkaammalla tahdilla. 1.1.2017 alkaen Nordnetin naisasiakasmäärä on Suomessa kasvanut 44 %, samalla kun miesasiakkaita on tullut lisää 29 %. Kasvu on pohjoismaissa kovinta juuri Suomessa. –          Hienoa huomata naisten osuuden kasvaneen. Kuitenkin edelleen vain noin 30 % aktiivisista asiakkaista on naisia....
Read full article

Osakekauppa helmikuussa: Kurssiturbulenssista huolimatta uusia piensijoittajia tulee nyt markkinoille ennätystahtia

5 March, 2018
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski helmikuussa 17,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Silti Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi 20,3 prosenttia vuodentakaisesta helmikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kasvoivat edelliskuusta euroissa mitattuna 6,2 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät kasvoivat euroissa 7,9 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta...
Read full article

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt på børsuroen

2 March, 2018
Den første uken i februar, da børsene falt kraftig flere dager på rad, registrerte Nordnet et rekordhøyt salg av aksjefond. Over 200 millioner kroner ble nettosolgt på en uke. Når børsene begynte å tikke oppover igjen utover måneden kjøpte kundene tilbake deler av aksjefondene de dumpet. Resultatet ble likevel...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i februari

1 March, 2018
Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 313 237 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 115 662 avslut i snitt per börsdag.   –       Februari startade med hög volatilitet och extrem aktivitet, utlöst av allmän ränteoro och ett stort antal bolagsrapporter. Nordnet slog...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in February

1 March, 2018
In February, 2,313,237 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 115,662 trades on average per day.   –       February started with high volatility and extreme activity, triggered by a large number of company reports and investors...
Read full article

Laster opp tross børsturbulens

1 March, 2018
Februar ble en volatil måned. Fokuset på de lange rentene preget børsene, grunnet frykt for stigende inflasjon og enorme stimulus-pakker fra FED, samt Trump sin nye skattereform. Sterke lønnstall satte fart på den 10–årige renten i USA, som på det høyeste var helt oppe i 2.95 %. Nyhetsbildet har...
Read full article

February

Privatspararna ser köpläge i H&M

28 February, 2018
Februari innehöll en hel del dramatik på börsen med ett kraftigt fall i början av månaden. H&M som arrangerade en historisk kapitalmarknadsdag lockade många privatsparare. – Trots de senaste årens kräftgång har H&M en oerhört stark ställning hos de svenska privatspararna. Många hoppas på en vändning men det är minst...
Read full article

Fondspararna väljer globalfonder

27 February, 2018
Globalfonder har länge varit en favorit hos Nordnets fondsparare och den trenden fortsatte i februari. Av de populäraste fonderna är 9 av 10 aktiefonder och det är tydligt att varken hedgefonder eller räntefonder tilldrar sig något speciellt högt intresse. – Börsoron i början av månaden påverkade inte fondspararnas beteende i...
Read full article

Handelsrekord på Nordnet

7 February, 2018
Under tisdagen gjorde Nordnets kunder totalt 202 863 börsaffärer, vilket är nytt handelsrekord för en enskild dag. Det tidigare rekordet låg på knappt 180 000 affärer och sattes i augusti 2015 i samband med kraftiga börsfall i Kina vilket fick effekter på global basis.  – Den senaste tidens kraftiga börsfall och stora...
Read full article

Trading record for Nordnet

7 February, 2018
Yesterday, 6 February, Nordnet’s customers made a total of 202,863 trades which is a new trading record for a single day. The previous record was close to 180,000 trades and was set in August 2015 in connection with a sharp decline on the Chinese stock markets, which led to...
Read full article

Handelsrekord hos Nordnet

7 February, 2018
På tirsdag gjorde Nordnets kunder totalt 202 863 handler på børs, noe som er ny handelsrekord for nettmegleren. Den forrige rekorden var på knapt 180 000 handler i løpet av en børsdag, og ble satt i august 2015 i forbindelse med uro i markedene som følge av kraftig børsfall...
Read full article

Handelsrekord i Nordnet

7 February, 2018
I løbet af tirsdagen handlede Nordnets kunder 202 863 handler via Nordnets platform, hvilket er en ny handelsrekord for en enkelt handelsdag. Den tidligere rekord på knap 180.000 handler fandt sted tilbage i august 2015 i forbindelse med kraftige kursfald i Kina, som påvirkede de globale markeder.   – De seneste...
Read full article

Contact us

Henrik Edström
Henrik Edström
PR manager
X