2024-03-02

Høyeste fondskjøp noensinne blant Nordnets kunder

På tross av at vi er på eller nær rekordnoteringer på flere av verdens største børser, har ikke Nordnets fondskunder høydeskrekk. De kjøpte aksjefond og rentefond med begge hender i februar

I februar ble aksjefond nettokjøpt for 902 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 282 millioner, og kombinasjonsfond for 41 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2.624  millioner og solgte for 1.399 millioner, noe som ga et nettokjøp på 1.225 millioner i februar.

– Dette er det høyeste nettokjøpet av fond blant Nordnets kunder som har blitt registrert – også litt høyere enn de tre foregående månedene. På tross av at vi er på eller nær rekordnoteringer på flere av verdens største børser, har ikke Nordnets fondskunder høydeskrekk. Den brede amerikanske S&P500-indeken brøt for første gang gjennom 5000-nivået den 8. februar. I 2023 reduserte våre kunder aksjeandelen i fondsporteføljene, men nå økes aksjeandelen noe igjen, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Sterk februar på verdens børser

Etter en kraftig oppgang i november og desember, flatet verdens børser ut i januar, Men i februar skjøt aksjemarkedene oppover igjen. Verdensindeksen MSCI World Index steg med 4 prosent, målt i dollar. Både USA, Europa og vekstmarkeder bidro positivt. Gode fjerdekvartalstall fra de amerikanske tek-gigantene, og fortsatt AI-hype, bidro til oppgangen. 

Oslo Børs har hatt en svak start på året, og har falt rundt 3 prosent til sammen i årets to første måneder, tross stigende oljepris.

Norske kroner svekket seg litt gjennom januar og februar, noe som har gitt norske fondssparere 2-3 prosent ekstra avkastning i internasjonale fond.  

Globale indeksfond, high yield, India og tek-fond på kjøpstoppen

6 av 10 fond på kjøpstoppen i februar er indeksfond. 4 av dem er globale indeksfond, som sikrer global eksponering til en lav kostnad.  

High Yield rentefond er fortsatt populært, og det aller mest kjøpte fondet i februar var Heimdal Høyrente. Også Alfred Berg Nordic High Yield ligger på kjøpstoppen.

– Våre kunder har virkelig fått øynene opp for high yield rentefond, som har prestert meget bra de siste årene. Diss fondene gir nå en effektiv rente på 8 til 10 prosent, og det synes å være en attraktiv risikojustert avkastning, kommenterer spareøkonomen. Han legger til at et high yield rentefond på lang sikt har en risiko og forventet avkastning mellom likviditetsfond og aksjefond.    

En nykommer på kjøpstoppen er aksjefondet Jupiter India Select. Fondet ligger øverst på avkastningstoppen blant over 800 fond på Nordnet-plattformen siste 12 måneder, med en avkastning på rundt 70 prosent. Også siste 3 og siste 5 år er dette fondet blant de fondene med høyest avkastning.

– India er blant de landene som har hatt sterkest børsoppgang de siste årene. De siste tre årene er MSCI India Index en av de få land-indeksene som har slått MSCI USA Index. Oppgangen i India er drevet av en gunstig demografi med mange unge arbeidstakere, reformvilje og innovasjonskraft. Jupiter India Select har 4 av 5 stjerner i Morningstar, og er ett av 15 India-fond på Nordnet-plattformen, kommenterer spareøkonomen.  

På salgstoppen ligger et annet high yield fond, nemlig Holberg Kreditt.

– Det kan virke litt pussig. For dette fondet stengte for nytegning i midten av januar, etter å ha nådd syv milliarder kroner i forvaltningskapital, som Holberg mente var nok. Den langsiktige avkastingen i Holberg Kreditt har vært god, men omtrent samtidig som fondet ble stengt har avkastningen vært svakere, og en del aktive Nordnet-kunder har solgt fondet. I februar måned er fondet ned 0,2 %, mens konkurrentene er opp rundt 1 prosent. Den svake avkastningen sist måned skyldes at fondet har en stor posisjon i det svenske inkassoselskapet Intrum sitt obligasjonslån, et selskap som er i trøbbel. Både selskapets aksjekurs og obligasjonskurs har falt de siste ukene, kommenterer Sættem.    

På salgstoppen finner vi også to norske aksjefond, Nordnet Indeks Norge og DNB SMB, og to fornybarfond, DNB Miljøinvest og Handelsbanken Bærekraftig Energi.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I FEBRUAR:

HEIMDAL HØYRENTE
NORDNET TEKNOLOGI INDEKS
NORDNET GLOBAL INDEKS
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
DNB TEKNOLOGI
NORDNET GLOBAL INDEKS 125 
JUPITER INDIA SELECT
DNB GLOBAL INDEKS
NORDNET USA INDEKS
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I FEBRUAR:

HOLBERG KREDITT
NORDNET NORGE INDEKS
DNB MILJØINVEST 
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
DNB SMB
BGF WORLD ENERGY 
NORDNET SVERIGE INDEKS
NORDNET INDEKS EMERGING MARKETS
ODIN EIENDOM
FIDELITY FAST GLOBAL FUND
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Files