2011-04-01

Mars: Tvära kast i katastrofstämplad månad

Aktiviteten bland spararna minskade något i mars jämfört med föregående månad. I spåren av jordbävningen och tsunamin i Japan nåddes dock nytt årshögsta i antal avslut på en handelsdag.


I mars gjordes 1 375 722 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 59 814 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 372 500 stycken, motsvarande en ökning med 2 600 sedan föregående månad och 12 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars till 0,9 miljarder SEK.

      Förändring   Förändring
  mar-11 mar-10 ett år feb-11 en månad
Sverige 738 570 703 601 5,0% 757 309 -2,5%
Norge 230 556 281 452 -18,1% 223 740 3,0%
Danmark 161 278 182 021 -11,4% 136 217 18,4%
Finland 245 318 238 165 3,0% 268 539 -8,6%
Totalt 1 375 722 1 405 239 -2,1% 1 385 805 -0,7%
Snitt per börsdag 59 814 61 097 -2,1% 69 290 -13,7%
Aktiva konton 372 500 317 800 17,2% 369 900 0,7%
Nettosparande (MSEK) 900 1 000 -10,0% 1 400 -35,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Spararna såg om sina portföljer i spåren av katastrofen i Japan, och vi såg en mycket hög aktivitet under ett antal dagar. Under senare delen av månaden intog man sedan en försiktigare inställning mot börsen. Nettosparandet minskade samtidigt något jämfört med februari, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:

Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl 10.30 (CET).

Files