2021-08-05

Røkkes Rec Silicon er igjen favoritt blant tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Etter en juni måned med frykt for inflasjon har markedet ristet av seg frykten og i kombinasjon med gode selskapsresultater har dette bidratt til god utvikling på verdens børser.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 6 milliarder kroner i juli. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 1000 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 6 milliarder sto aksjer for 4,8 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 1,2 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Rec Silicon som ble omsatt for over 520 millioner kroner i løpet av juli måned. Man ser også en sterk trend i både Kahoot! og Norsk Hydro som har blitt handlet for henholdsvis 365 milliard og 288 millioner kroner.

  • Vi ser tydelig i statistikken at våre profesjonelle tradere har tatt ferie i juli. Vanligvis pleier de profesjonelle å omsette aksjer for 10-20 milliarder kroner. I juli er nivået naturligvis noe lavere. Flere har nok solgt seg ned og resatt sine posisjoner før man igjen starter med blanke ark i august måned.
  • Tallene til Norsk Hydro var veldig gode og bedre enn hva analytikerne hadde forventet på forhånd. Blant annet kom selskapet med et justert driftsresultat på 6,6 milliarder kroner, opp fra 2,2 milliarder på samme tid i fjor. Aksjekursen har også opplevd positiv medvind så langt i år og begynner å nærme seg nivåer sist sett i 2018. Dette har ført til stor omsetning blant de profesjonelle og mange har nok sikret gode gevinster både før og etter kvartalstallene, forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Juli måned har vært preget av selskapspresentasjoner verden over. I brede trekk har vi sett veldig gode tall fra de store teknologikjempene i USA. Facebook, Apple, Microsoft, Amazon og Google har alle levert tall langt over det markedet hadde forventet. Google leverte blant annet en omsetningsvekst år over år på 62 prosent og økte sin bunnlinje med 270 prosent, som for et av verdens største selskaper må sies å være enormt imponerende. Det samme kan sies om Apple, som viste til veldig god vekst i omsetning og inntjening. Dette har bidratt til å løfte de amerikanske indeksene til nye All-Time-Highs gjennom juli måned.

  • I tillegg til REC og Norsk Hydro ser man en stor aktivitet i Kahoot. Dette har sammenheng med at selskapet har levert mange nyheter de siste månedene. Blant annet insidesalg, insidekjøp og en tradingoppdatering. Volumet i aksjen er høyt og muliggjør at tradere kan både kjøpe og selge store poster raskt og til riktig pris, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Selskap Omsatt i kroner
Totalt 6 052 982 225
NO0010112675 | REC SILICON 521 374 642
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 365 972 532
NO0005052605 | NORSK HYDRO 288 795 044
SE0014401121 | AegirBio AB 223 287 959
SE0012673267 | Evolution AB 199 399 061
NO0010096985 | EQUINOR 182 739 530
NO0010715139 | SCATEC ASA 166 105 398
SE0016009963 | OMXS301H 164 437 856
SE0005223674 | RNB RETAIL AND BRANDS AB 154 265 314
NO0010791353 | MPC CONTAINER SHIPS 143 763 188

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.