2019-09-02

Schizofrent marked gjør fondskundene nervøse

Mens Nordnets fondskunder storkjøpte aksjefond i juli, solgte kundene omtrent like mye i august. Rentemarkedet spår resesjon og børsfall, men de globale aksjemarkedene er tett på all time high.

Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 148 millioner kroner i august. Aksjefond ble solgt for 173 millioner, mens rentefond ble kjøpt for 9 millioner og kombinasjonsfond ble kjøpt for 16 millioner.

– 10 års statsrente i USA, som omtales som verdens viktigste rente, er på historisk lave nivåer. De siste dagene har denne renten bikket under 1,5 prosent. Nedgangen har ført til at den amerikanske rentekurven har invertert, altså at korte statsrenter er høyere enn lange. Dette er normalt et tegn på resesjon og nedgangstider, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

På den annen side er aksjemarkedene i USA nær all time high. Aksjekursene holder seg oppe mye takket være fallende renter, som gir lavere finansieringskostnader for næringslivet, samt gjør renteplasseringer mindre attraktivt til aksjer.

– Jeg vil bruke et ord som schizofreni for å beskrive denne uvanlige situasjonen. Det blir spennende å se hvem som får rett: Rentepessimistene eller aksjeoptimistene, sier Sættem.

Store valutaeffekter i globalfond

Verdensindeksen er i år opp 13,5 prosent målt ved utgangen av august, godt hjulpet av USA-børsenes kraftige oppgang. Eier du som norsk sparer imidlertid et globalt indeksfond (som følger MSCI World), er avkastningen din hele 19,5 prosent. Forskjellen på solide seks prosentpoeng skyldes kronesvekkelsen, som har vært uvanlig stor i år.

– Valutakursbevegelser er svært vanskelig å spå – enda vanskeligere enn å spå aksjemarkedet, vil jeg hevde, sier Sættem.

På spørsmål om det er smart å velge et valutasikret aksjefond, svarer spareøkonomen:

– Hovedrådet mitt er å gjøre det enkelt og velge standardløsningen, altså uten valutasikring. På lang sikt skal det ikke lønne seg å velge et valutasikret aksjefond fremfor det samme fondet uten valutasikring, siden valutasikring koster litt ekstra – og på lang sikt er valutasikring et nullsumspill.

– Men er du en aktiv sparer som forsøker å slå indeksen, som meg selv, kan det være fristende å velge valutasikring i en periode fremover. Det skyldes at norske kroner er rekordsvak, og «alle» forventer at norske kroner skal styrke seg mot dollar og euro, sier Sættem. Han legger til at det siste globalfondet han kjøpte, var valutasikret. Så langt han han tapt på å forsøke å være smart, innrømmer han.

Ny teknologifond-favoritt

Nordnets fondskunder har fått øynene opp for et nytt teknologifond i år: JPMorgan US Technology.

– Etter at DNB Teknologi i mange år har vært favorittfondet innenfor denne sektoren på grunn av knallgod avkastning, ligger fondet bak indeksen i år. Dette har ført til at vi det siste halvåret hatt større nettokjøp i JPMorgan US Technology enn DNB-fondet. JPMorgan-fondet har enda bedre avkastning enn DNB-fondet, både på kort og lang sikt, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I AUGUST
NORDNET SUPERFONDET NORGE
ALFRED BERG GAMBAK
JPMORGAN US TECHNOLOGY
STOREBRAND N GLOBAL MULTIFAKTOR
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
DNB MILJØINVEST
DNB HEALTH CARE
KLP AKSJE VERDEN INDEKS 
STOREBRAND VEKST
KLP AKSJEGLOBAL LAV BETA I
TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I AUGUST
HOLBERG KREDITT
SIMPLICITY GLOBAL CORPORATE BOND
SKAGEN PENSION VEKST 
FORTE KREDITT
PARETO INVESTMENT FUND
HANDELSBANKEN NORGE
HSBC BRIC FREESTYLE
DNB HIGH YIELD
DNB AKTIV 30
NORDEA 1 EMERGING MARKETS FOCUS EQUITY FUND

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.