ESG

Undersökning om hållbart sparande

Din åsikt är viktig

Nordnets ambition är att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar. Inom området hållbart sparande är målsättningen att vara Nordens ledande aktör, med ett brett utbud av placeringsalternativ och användarvänliga verktyg som underlättar dina investeringsval. Som ett led i vårt arbete vill vi gärna höra dina åsikter kring vad du anser vara hållbart respektive inte hållbart när det gäller investeringar.

Undersökningen tar ca 1-2 minuter att besvara. Dina svar är anonyma. Tack för att du medverkar!
Kön
Ålder
Hur viktig är hållbarhetsaspekten för dig när du väljer vad du ska investera i? Vänligen gradera från 1-6, där 6 är ”Mycket viktigt” och 1 är ”Inte viktigt alls”.
Om du skulle göra en hållbar investering – det vill säga en investering som inte påverkar miljö och samhälle negativt – är det något av följande alternativ du INTE vill ska ingå i ditt sparande?(Obligatoriskt)