Våra fonder

Våra fonder.

Våra fonder.

Du kan handla våra fonder via vår distributör Nordnet Bank.

Riskinformation om fondhandel

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder

Informationsbroschyr Nordnet Fonder (pdf)

Danmark

FondkursDatum
Nordnet One Forsigtig DKK103.44 DKK06/12
Nordnet One Balance DKK106.06 DKK06/12
Nordnet One Offensiv DKK108.17 DKK06/12
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A252.48 DKK06/12

Finland

FondkursDatum
Nordnet One Varovainen EUR10.7 EUR06/12
Nordnet One Tasapaino EUR10.95 EUR06/12
Nordnet One Rohkea EUR11.25 EUR06/12
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A252.48 DKK06/12
Nordnet Indeksfond Norge205.11 NOK06/12
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG211.59 EUR05/12
Nordnet Indexfond Sverige ESG578.64 SEK06/12

Norge

FondkursDatum
Nordnet One Forsiktig NOK112.07 NOK06/12
Nordnet One Balansert NOK118.17 NOK06/12
Nordnet One Offensiv NOK125.92 NOK06/12
Nordnet Indeksfond Danmark ESG B253.93 DKK06/12
Nordnet Indeksfond Norge205.11 NOK06/12
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG211.59 EUR05/12
Nordnet Indexfond Sverige ESG578.64 SEK06/12

Sverige

FondkursDatum
Nordnet One Försiktig SEK110.55 SEK06/12
Nordnet One Balanserad SEK114.57 SEK06/12
Nordnet One Offensiv SEK120.62 SEK06/12
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A252.48 DKK06/12
Nordnet Indeksfond Norge205.11 NOK06/12
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG211.59 EUR05/12
Nordnet Indexfond Sverige ESG578.64 SEK06/12

 

Du dirigeras vidare till Nordnet för att handla fonderna.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Nordnet Fonder investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

Fond SFDR Metod som används Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nordnet One Forsigtig DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balance DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Varovainen EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Tasapaino EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Rohkea EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Försiktig SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balanserad SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Forsiktig NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balansert NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Danmark ESG Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Indexfond Sverige ESG Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Norge Artikel 6 [2] N/A Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

Uppdaterad 2023-07-20
[1] Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål.
[2] Hållbarhetsaspekter anses inte relevanta eller beaktas endast utifrån potentiella risker förknippade med en investering.