Våra fonder

Våra fonder.

Våra fonder.

Du kan handla våra fonder via vår distributör Nordnet Bank.

Riskinformation om fondhandel

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.nordnetab.com/sv/nordnetfonder

Informationsbroschyr Nordnet Fonder (pdf)

Danmark

FondkursDatum
Nordnet One Forsigtig DKK110.18 DKK21/05
Nordnet One Balance DKK116.99 DKK21/05
Nordnet One Offensiv DKK122.23 DKK21/05
Nordnet Danmark Indeks A288.79 DKK22/05

Finland

FondkursDatum
Nordnet One Varovainen EUR11.39 EUR21/05
Nordnet One Tasapaino EUR12.07 EUR21/05
Nordnet One Rohkea EUR12.98 EUR21/05
Nordnet Danmark Indeks A288.79 DKK22/05
Nordnet Norge Indeks230.12 NOK22/05
Nordnet Suomi Indeksi249.69 EUR22/05
Nordnet Sverige Index687.45 SEK22/05

Norge

FondkursDatum
Nordnet One Forsiktig NOK118.57 NOK21/05
Nordnet One Balansert NOK129 NOK21/05
Nordnet One Offensiv NOK142.8 NOK21/05
Nordnet Danmark Indeks B290.69 DKK22/05
Nordnet Norge Indeks230.12 NOK22/05
Nordnet Suomi Indeksi249.69 EUR22/05
Nordnet Sverige Index687.45 SEK22/05

Sverige

FondkursDatum
Nordnet One Försiktig SEK119.43 SEK21/05
Nordnet One Balanserad SEK129.07 SEK21/05
Nordnet One Offensiv SEK143.61 SEK21/05
Nordnet Danmark Indeks A288.79 DKK22/05
Nordnet Norge Indeks230.12 NOK22/05
Nordnet Suomi Indeksi249.69 EUR22/05
Nordnet Sverige Index687.45 SEK22/05

 

Du dirigeras vidare till Nordnet för att handla fonderna.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Nordnet Fonder investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

Fond SFDR Metod som används Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nordnet One Forsigtig DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balance DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv DKK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Varovainen EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Tasapaino EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Rohkea EUR Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Försiktig SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balanserad SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv SEK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Forsiktig NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balansert NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv NOK Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Danmark Indeks Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Suomi Indeksi Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Sverige Index Artikel 8 [1] Exkludering Läs mer
Nordnet Norge Indeks Artikel 6 [2] N/A Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

Uppdaterad 2023-07-20
[1] Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål.
[2] Hållbarhetsaspekter anses inte relevanta eller beaktas endast utifrån potentiella risker förknippade med en investering.