Våra fonder | Nordnet Bank AB

Våra fonder

Våra fonder.

Våra fonder.

Du kan handla våra fonder via vår distributör Nordnet Bank.

 

Danmark

FondkursDatum
Nordnet One Forsigtig DKK97.05 DKK28/03
Nordnet One Balance DKK97.35 DKK28/03
Nordnet One Offensiv DKK98.12 DKK28/03
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A248.38 DKK29/03

Finland

FondkursDatum
Nordnet One Varovainen EUR10.06 EUR28/03
Nordnet One Tasapaino EUR10.1 EUR28/03
Nordnet One Rohkea EUR10.14 EUR28/03
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A248.38 DKK29/03
Nordnet Indeksfond Norge184.76 NOK29/03
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG217.77 EUR29/03
Nordnet Indexfond Sverige ESG533.41 SEK29/03

Norge

FondkursDatum
Nordnet One Forsiktig NOK103.5 NOK28/03
Nordnet One Balansert NOK105.84 NOK28/03
Nordnet One Offensiv NOK108.32 NOK28/03
Nordnet Indeksfond Danmark ESG B249.43 DKK29/03
Nordnet Indeksfond Norge184.76 NOK29/03
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG217.77 EUR29/03
Nordnet Indexfond Sverige ESG533.41 SEK29/03

Sverige

FondkursDatum
Nordnet One Försiktig SEK103.7 SEK28/03
Nordnet One Balanserad SEK105.45 SEK28/03
Nordnet One Offensiv SEK108.73 SEK28/03
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A248.38 DKK29/03
Nordnet Indeksfond Norge184.76 NOK29/03
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG217.77 EUR29/03
Nordnet Indexfond Sverige ESG533.41 SEK29/03

 

Du dirigeras vidare till Nordnet för att handla fonderna.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fond Klassificering [1] Metod som används [4] Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nordnet One Forsigtig DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balance DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Varovainen EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Tasapaino EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Rohkea EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Forsiktig NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balansert NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Försiktig SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Balanserad SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet One Offensiv SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Danmark ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Norge Artikel 6 [3] N/A Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter
Nordnet Indexfond Sverige ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer

Uppdaterad 2022-12-02

[1] Fondbolagets klassificering av fondens mål när det gäller hållbarhet.

[2] Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål.

[3] Hållbarhetsaspekter anses inte relevanta eller beaktas endast utifrån potentiella risker förknippade med en investering.

[4] Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Nordnet Fonder investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.