Våra fonder | Nordnet Bank AB

Våra fonder

Våra fonder.

Våra fonder.

Du kan handla våra fonder via vår distributör Nordnet Bank.

 

Danmark

FondkursDatum
Nordnet One Forsigtig DKK96.94 DKK23/11
Nordnet One Balance DKK97.52 DKK23/11
Nordnet One Offensiv DKK98.45 DKK23/11
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A236.97 DKK24/11

Finland

FondkursDatum
Nordnet One Varovainen EUR10.09 EUR23/11
Nordnet One Tasapaino EUR10.21 EUR23/11
Nordnet One Rohkea EUR10.31 EUR23/11
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A236.97 DKK24/11
Nordnet Indeksfond Norge193.42 NOK24/11
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG223.11 EUR24/11
Nordnet Indexfond Sverige ESG530.64 SEK24/11

Norge

FondkursDatum
Nordnet One Forsiktig NOK100.04 NOK23/11
Nordnet One Balansert NOK100.9 NOK23/11
Nordnet One Offensiv NOK101.62 NOK23/11
Nordnet Indeksfond Danmark ESG B237.78 DKK24/11
Nordnet Indeksfond Norge193.42 NOK24/11
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG223.11 EUR24/11
Nordnet Indexfond Sverige ESG530.64 SEK24/11

Sverige

FondkursDatum
Nordnet One Försiktig SEK102.21 SEK23/11
Nordnet One Balanserad SEK104.1 SEK23/11
Nordnet One Offensiv SEK107.37 SEK23/11
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A236.97 DKK24/11
Nordnet Indeksfond Norge193.42 NOK24/11
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG223.11 EUR24/11
Nordnet Indexfond Sverige ESG530.64 SEK24/11

 

Du dirigeras vidare till Nordnet för att handla fonderna.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fond Klassificering [1] Metod som används [4] Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nordnet Forsigtig DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Balance DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Offensiv DKK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Varovainen EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Tasapaino EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Rohkea EUR Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Forsiktig NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Balansert NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Offensiv NOK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Försiktig SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Balanserad SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Offensiv SEK Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Danmark ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer
Nordnet Indeksfond Norge Artikel 6 [3] N/A Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter
Nordnet Indexfond Sverige ESG Artikel 8 [2] Exkludering Läs mer

[1] Fondbolagets klassificering av fondens mål när det gäller hållbarhet.

[2] Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbarhet som övergripande mål.

[3] Hållbarhetsaspekter anses inte relevanta eller beaktas endast utifrån potentiella risker förknippade med en investering.

[4] Nordnet Fonder beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Detta sker genom att Nordnet Fonder inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Nordnet Fonder investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.