Bolagsstämma | Nordnet Bank AB

Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2023

Nordnet AB (publ) håller årsstämma den 18 april 2023, i Stockholm. Senast den 28 mars 2023 ska begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ha inkommit från aktieägare för att tas med i kallelsen. Mejla din begäran till bolagsstamma@nordnet.se alternativt per post till adress: Nordnet AB (publ), att: Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm.

Extra bolagsstämma 2022

Onsdagen den 12 oktober 2022 hölls extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från bolagsstämman i arkivet nedan.

Årsstämma 2022

Torsdagen den 28 april 2022 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Extra bolagsstämma 12 oktober 2022 – Kallelse
File
Extra bolagsstämma 12 oktober 2022 – Fullmakt
File
Extra bolagsstämma 12 oktober 2022 – Formulär för anmälan och poströstning
File
Extra bolagsstämma 12 oktober 2022 – Valberednings förslag
File
Extra bolagsstämma 12 oktober 2022 – Protokoll
File
Protokoll vid årsstämma
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Redogörelse för avvikelse i förhållande till Ersättningsriktlinjer
File
Valberedningens arbete och förslag (punkt 1, 10-12)
File
Års-och hållbarhetsredovisning (punkt 6-7)
File
Förslag och yttrande avseende vinstutdelning (punkt 8)
File
Instruktion för valberedningen (ren) (punkt 13)
File
Instruktion för valberedningen (ändringsmarkerad) (punkt 13)
File
Bolagsordning (ren) (punkt 14)
File
Bolagsordning (ändringsmarkerad) (punkt 14)
File
Remuneration report (ersättningsrapport) (punkt 15)
File
Förslag och yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier (punkt 16)
File
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2022 (punkt 17)
File
Styrelsens förslag till LTIP 2022 (punkt 17)
File