Bolagsstämma | Nordnet Bank AB

Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2022

Torsdagen den 28 april 2022 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Extra bolagsstämma 2021

Tisdagen den 14 december 2021 hölls extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från bolagsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Protokoll vid årsstämma
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Redogörelse för avvikelse i förhållande till Ersättningsriktlinjer
File
Valberedningens arbete och förslag (punkt 1, 10-12)
File
Års-och hållbarhetsredovisning (punkt 6-7)
File
Förslag och yttrande avseende vinstutdelning (punkt 8)
File
Instruktion för valberedningen (ren) (punkt 13)
File
Instruktion för valberedningen (ändringsmarkerad) (punkt 13)
File
Bolagsordning (ren) (punkt 14)
File
Bolagsordning (ändringsmarkerad) (punkt 14)
File
Remuneration report (ersättningsrapport) (punkt 15)
File
Förslag och yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier (punkt 16)
File
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2022 (punkt 17)
File
Styrelsens förslag till LTIP 2022 (punkt 17)
File