Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2024

Måndagen den 29 april 2024 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), på Blique på Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Års- och hållbarhetsredovisning
File
Information om föreslagna styrelseledamöter
File
Ersättningsrapport
File
Förslag och motiverat yttrande avseende vinstutdelning
File
Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner
File
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2024 Serie 1
File
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2024 Serie 2
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Protokoll
File
Valberedningens arbete och förslag
File