Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2024

Nordnet AB (publ) håller årsstämma den 29 april 2024, i Stockholm. Senast den 11 mars 2024 ska begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ha inkommit från aktieägare för att tas med i kallelsen. Mejla din begäran till bolagsstamma@nordnet.se alternativt per post till adress: Nordnet AB (publ), att: Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm.

Årsstämma 2023

Tisdagen den 18 april 2023 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), på Blique på Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2023
File
Års- och hållbarhetsredovisning
File
Ersättningsrapport
File
Proposal and statement regarding dividends
File
Förslag och motiverat yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier
File
Protokoll vid årsstämma
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Valberedningens arbete
File
Information om föreslagna styrelseledamöter
File