Bolagsstämma - Nordnet Bank AB

Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2021

Nordnet AB (publ) håller årsstämma den 29 april 2021. Stämman genomförs som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska framställa begäran om detta senast den 11 mars 2021. Begäran skickas till julia.tigerstrom@nordnet.se.

 

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Extra bolagsstämma 30 september 2020
File
Extra bolagsstämma 10 september 2020
File
Protokoll
File