Bolagsstämma - Nordnet Bank AB

Bolagsstämma

Bolagsstämma.

Årsstämma 2021

Torsdagen den 29 april 2021 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ), i Stockholm genom poströstning. De viktigaste besluten sammanfattas i detta pressmeddelande. Ta del av dokument och protokoll från årsstämman i arkivet nedan.

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Protokoll vid årsstämma
File
Kallelse
File
Fullmakt
File
Formulär för anmälan och poströstning
File
Revisorns yttrande över tillämpning av ersättningsriktlinjer
File
Redogörelse för avvikelse i förhållande till Ersättningsriktlinjer
File
Valberedningens arbete och förslag (punkt 1, 10-12)
File
Års-och hållbarhetsredovisning (punkt 7)
File
Förslag och yttrande avseende vinstutdelning (punkt 8)
File
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
File
Remuneration report (ersättningsrapport) (punkt 14)
File
Förslag och yttrande avseende bemyndigande till förvärv av egna aktier (punkt 15)
File