Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Hållbarhet är en central del av Nordnet, och ett allmänt hållbart förhållningssätt som går i linje med vårt övergripande syfte att demokratisera sparande och investeringar. Vi gör aktiviteter och investeringar som främjar samhällsnyttiga mål och samtidigt förbättrar Nordnets långsiktiga konkurrenskraft. Nordnets hållbarhetsstrategi är baserad på två delar: affärsmodell samt initiativ inom ramverket "Nordnet in Society".

Hållbarhet inbyggt i vår affärsmodell

Vår ambition är att ge privatsparare tillgång till samma verktyg, information och tjänster som professionella investerare, kombinerat med ett transparent förhållningssätt och låga kostnader. Detta gör vi genom att engagera oss i den offentliga debatten om sparande och investeringar, och utbilda inom området via våra sparekonomer. Ett exempel på hur vi förbättrar villkoren för spararna är vårt opinionsarbete för mer kundvänliga villkor inom pensionssparandet. I april 2021 träder en ny lag i kraft som innebär att ett kostnadstak för överföring av pensionssparande mellan olika pensionsbolag kommer att införas, i linje med vad Nordnet har förespråkat. Andra exempel på frågor där Nordnet har engagerat sig för bättre spararvillkor är bland annat möjligheten att delta i börsintroduktioner genom investeringssparkonto (ISK), förutsättningarna kring privat pensionssparande i Sverige och Norge, samt beloppsgränsen för det danska aktiesparkontot.

Vi klimatkompenserar

Vi strävar efter att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Varje år kompenserar vi för våra utsläpp av växthusgaser genom att plantera träd i samarbete med småskaliga jordbrukare i Bolivia. Projektet, som heter ArBolivia, är certifierat i enlighet med Plan Vivo. Vi är klimatpositiva i den mening att vi för 2019 kompenserade för 110% av våra utsläpp av växthusgaser.

Under 2019 uppgick Nordnets totala utsläpp av växthusgaser till 237 ton CO2e, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2018.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt ramverk för hållbarhet. Inom ramen för Nordnet in Society driver våra medarbetare projekt som skapar värde för samhället samtidigt som det gynnar oss som företag i det längre perspektivet.

Hållbart sparande

Vår ambition är att bli den ledande nordiska plattformen för hållbara investeringsalternativ och att inspirera spararna att ta mer hållbara investeringsbeslut. Det gör vi bland annat genom att tillhandhålla en mängd information om hållbart sparande på vår plattform samt genom att skapa nya funktioner som hjälper spararna att hitta hållbara fonder. Till exempel har vi en filterfunktion där spararna aktivt kan filtrera bort oönskade innehav i fonder som vapen, spel, tobak eller kol, samt filtrera bland fonder med låg koldioxidrisk.

Nordnet är också medlem i branschorganisationerna Swesif och Norsif, som båda är nationella motsvarigheter till den europeiska branschorganisationen Eurosif. Swesif och Norsif är oberoende nätverksforum för hållbara investeringar.

Jämställdhet & mångfald

Vi arbetar aktivt med att vara en arbetsplats som främjar jämställdhet och mångfald, och inspirera fler kvinnor att engagera sig inom fintech. Exempel på evenemang och initiativ vi har jobbat med det senaste året är:

  • Women's Evening i Norge, med målsättningen att inspirera fler kvinnor att börja spara;
  • Women's Lodge i Danmark, en årlig medlemskonferens för ett av Nordnets ambassadörsnätverk;
  • Power Women in Tech i Sverige, Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom Fintech som startades 2018 och har fler än 900 medlemmar; och
  • Girls Invest i Finland, ett samarbete mellan Nordnet och influencerduon "Girls Invest" där Nordnet bjuder in till föreläsningar och nätverksmöten för unga aktieintresserade kvinnor.

Digitalt lärande

Att attrahera rätt kompetens inom tech är en framgångsfaktor för att vi ska kunna fortsätta stärka vårt kunderbjudande som digital plattform. Därför vill vi vara med och bidra till ökat digitalt lärande i samhället, och stötta unga personer att lära sig programmering tidigt.

Nordnet samarbetar med organisationerna Kodcentrum i Sverige och Koodikerho i Finland, för att inspirera barn till digitalt skapande. Vi bidrar både ekonomiskt och arrangerar träffar som exempelvis kid hackathons. Tillsammans med dessa samarbetspartners, kan vi bidra till digital utveckling och sänkta barriärer för barn att göra en framtida karriär inom programmering.