Presentationer

Presentationer.

Företagspresentation

Här hittar du vår senaste företagspresentation där vi berättar om hur vi bygger den bästa plattformen för sparande och investeringar. Presentationen innehåller bland annat information om strategiskt fokus, varumärkesplattform, målgrupper, produktutbud, marknadsandelar, konkurrenssituation, finansiell utveckling samt finansiella mål.

Rapportpresentation

Här kan du ladda ner en sammanfattande presentation av Nordnets senaste kvartalsrapport. Presentationen lyfter bland annat fram utveckling för nyckeltal som kundtillväxt och nettosparande, produktnyheter, finansiellt resultat fokusområden och långsiktiga.

Här hittar du Nordnets samtliga rapportpresentationer.

Nordnet liquidity briefing -  March, 2023

Kapitalmarknadsdagen presentation

Här kan du ladda ner en sammanfattande presentation från Nordnets kapitalmarknadsdag 2022. Presentationen lyfter bland annat fram Nordnets strategi, utveckling, marknad samt finansiell information.