Financial calendar - find all important dates for Nordnet

Kalender

Finansiell kalender

Aktuella datum och kalenderhändelser

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

feb
04
Bokslutskommuniké 2020
08.00 CET
feb
04
Månadsstatistik januari
08.00 CET
mar
02
Månadsstatistik februari
08.30 CET
mar
24
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
08.00 CET
apr
06
Månadsstatistik mars
08.30 CET
apr
29
Delårsrapport januari-mars 2021
08.00 CET
apr
29
Årsstämma 2021
Tid och plats bestäms inom kort
maj
04
Månadsstatistik april
08.30 CET
jun
02
Månadsstatistik maj
08.30 CET
jul
02
Månadsstatistik juni
08.30 CET