Financial calendar - find all important dates for Nordnet

Kalender

Finansiell kalender

Aktuella datum och kalenderhändelser

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

sep
29
Tyst period
2021-09-29 - 2021-10-29
okt
28
Extra bolagsstämma 2021
Läs mer om extra bolagsstämman här
okt
29
Delårsrapport januari-september 2021
08.00 CET
okt
29
Presentation av delårsrapport januari-september 2021
10.00 CET. Följ presentationen här.
nov
02
Månadsstatistik oktober
08.30 CET
dec
02
Månadsstatistik november
08.30 CET
jan
04
Månadsstatistik december
08.30 CET
feb
03
Bokslutskommuniké 2021
08.00 CET
mar
18
Års- & hållbarhetsredovisning 2021
apr
28
Delårsrapport januari-mars 2022
08.00 CET
apr
28
Årsstämma
Mer information kommer senare.