Financial calendar - find all important dates for Nordnet

Kalender

Finansiell kalender

Aktuella datum och kalenderhändelser

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

feb
04
Bokslutskommuniké 2020
Klockan: 08:00 - 08:30
mar
24
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Klockan: 08:00 - 08:30
apr
29
Årsstämma 2021
Klockan: 08:00 - 17:00
apr
29
Delårsrapport januari-mars 2021
Klockan: 08:00 - 08:30
jul
23
Delårsrapport januari-juni 2021
Klockan: 08:00 - 08:30