Kalender

Finansiell kalender

Aktuella datum och kalenderhändelser

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

dec
05
Månadsstatistik november
08.30 CET
jan
01
Tyst period
2024-01-01 - 2024-01-30
jan
04
Månadsstatistik december
08.30 CET
jan
30
Bokslutskommuniké 2023
08.00 CET
feb
05
Månadsstatistik januari
08.30 CET
mar
05
Månadsstatistik februari
08.30 CET
mar
15
Års- & hållbarhetsredovisning 2023
08.00 CET
apr
01
Tyst period
2024-04-01 - 2024-04-23
apr
04
Månadsstatistik mars
08.30 CET
apr
23
Delårsrapport januari – mars 2024
08.00 CET
apr
29
Årsstämma 2024
maj
06
Månadsstatistik april
08.30 CET
jun
05
Månadsstatistik maj
08.30 CET
jul
01
Tyst period
2024-07-01 - 2024-07-23
jul
03
Månadsstatistik juni
08.30 CET
jul
23
Delårsrapport januari – juni 2024
08.00 CET
aug
05
Månadsstatistik juli
08.30 CET
sep
04
Månadsstatistik augusti
08.30 CET
okt
01
Tyst period
2024-10-01 - 2024-10-25
okt
03
Månadsstatistik september
08.30 CET
okt
25
Delårsrapport januari – september 2024
08.00 CET
nov
05
Månadsstatistik oktober
08.30 CET
dec
04
Månadsstatistik november
08.30 CET