Nordnet Pensionsförsäkring AB

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Nordnet Pensionsförsäkring.

Om Nordnet Pensionsförsäkring

Nordnet Pensionsförsäkring AB:s (Nordnet Pension) affärsidé är att genom sparande- och trygghetslösningar erbjuda privatpersoner och företag produkter och tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över den egna finansiella framtiden och skapa trygghet under livets olika skeenden.

Produkterbjudandet omfattar ett brett utbud av sparandeförsäkringar och riskförsäkringar för privatpersoner och företag. Exempel på enskilda produkter är tjänstepension, kapitalförsäkring, privat pensionsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Distributionen sker digitalt genom Nordnets hemsida, en egen säljkår samt ett antal försäkringsförmedlare.

Nordnet Pension bildades 2005. Idag har Nordnet Pension cirka 106 000 försäkringsavtal och förvaltar cirka 46 miljarder kronor i pensions- och försäkringsprodukter.

Antalet anställda uppgår till cirka 50 personer.

Nordnet Pensions finansiella styrka

Solvenskvot är ett mått på försäkringsbolags förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder. Nordnet Pensions solvenskvot var 1,69 per 31 dec 2018. Enligt EU:s regelverk ska kvoten vara lägst 1.