Detta är Nordnet

Vårt löfte

Vi är en digital bank för sparande och investeringar. Vårt löfte till våra kunder är att hjälpa dem att uppnå sina finansiella mål – oavsett om de drömmer om att bli ekonomiskt oberoende, köpa en sommarstuga, resa jorden runt, bygga upp en buffert eller spara i fonder och aktier för att det är roligt.

 

Vår vision

Vår vision är att bli förstahandsvalet för de nordiska spararna. För att nå det målet krävs att vi hela tiden fortsätter att utmana och tänka nytt, och har användarvänlighet och spararnytta högst på agendan. Först då kan vi nå den höga kundnöjdhet och den styrka i varumärket som krävs för att bli ledande i Norden när det gäller att attrahera nya kunder och skapa lojala ambassadörer för Nordnet.

Varför vi finns

Det övergripande syftet med Nordnets verksamhet är att demokratisera sparande och investeringar. Med det menar vi att ge privatspararna tillgång till samma information och verktyg som proffsinvesterare. Detta syfte har drivit oss ända sedan starten 1996 och är vår riktning än idag. Under nittiotalet handlade demokratiseringstanken om att erbjuda lättillgänglig och billig aktiehandel via internet, och att skapa fondtorg med produkter från ett antal olika distributörer där spararna lätt kunde jämföra avkastning, risk och avgifter. Under resans gång har vi förenklat och avgiftspressat bland annat pensionssparande, indexfonder och private banking-tjänster. På senare år har vi demokratiserat finansbranschen genom nya produkter som till exempel aktielåneprogrammet. Vi står alltid på spararnas sida och driver frågor kring till exempel fri flytträtt av pensionssparande och en rimlig och förutsägbar beskattning av ägande i aktier och fonder.

Vilka vi finns för

Vår målgrupp är de nordiska spararna och investerarna. Vi erbjuder produkter och tjänster till både erfarna investerare och nybörjare, oavsett om de har kunskap eller behöver vägledning, vill spendera timmar på sina investeringar varje dag eller bara tittar över sitt sparande några minuter i veckan.

Marknader

Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där alla centrala funktioner hör hemma. Stockholmskontoret är också hem åt kundservice och försäljningsteamet för den svenska marknaden. I Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har vi lokala kontor med kundservice, försäljning och marknadsföring.

Den nordiska marknaden domineras av traditionella banker och försäkringsbolag. På alla marknader är vi en utmanare, tillsammans med en eller två lokala konkurrenter.

Våra affärsområden

Sparande och investeringar

Nordnets kärnverksamhet är sparande och investeringar. Våra kunder kan spara och investera i olika värdepappersslag på sju marknader till låga avgifter.

Användarvänlighet, stabilitet och snabbhet är viktiga parametrar när vi utvecklar våra handelsplattformar, oavsett om det handlar om webben, appen eller mer avancerade applikationer. Den mindre aktiva spararen kan även använda våra digitala rådgivningstjänster som till exempel Robosave och Fondrådgivaren.

Nordnet driver Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville, med över 200 000 medlemmar. Här kan medlemmarna inspireras och följa hur andra investerare agerar, och få notiser när dessa investerare gör förändringar i sin portfölj.

Lån

Nordnet erbjuder tre typer av lån – privatlån utan säkerhet, värdepappersbelåning och bolån. Privatlån finns tillgängligt på den svenska marknaden, både via Nordnets eget varumärke samt under bifirman Konsumentkredit. Värdepappersbelåning finns på alla våra fyra marknader, och ger våra kunder möjlighet att belåna sina värdepapper och på så vis öka sina investeringar. Vårt bolån riktar sig till segmentet Private Banking och tillhandahålls på den svenska marknaden.

Pension

Vi erbjuder pensionssparande utan fasta avgifter och med ett stort utbud av investeringsmöjligheter i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har vi den mest kompletta pensionslösningen för privatpersoner och företag.

Kontakta oss

Presskontakt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Talent Acquisition Team Lead & Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Nordnet AB (publ)
X