Detta är Nordnet

Vår affärsidé

Vi är en digital bank som värderar innovation högt. Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll över sina investeringar och sitt pensionssparande och vi riktar oss till personer som vill kunna agera självständigt.

Vi erbjuder våra kunder de verktyg, tjänster och produkter de behöver för att få sina pengar att växa.

 

Vår vision

Vår vision är att våra kunder ska bli de bästa investerarna de kan bli, oavsett om de är erfarna traders eller nybörjare, har kunskap eller behöver vägledning, vill spendera timmar på sina investeringar varje dag eller bara tittar över sitt sparande några minuter i veckan.

Visionen når vi genom att erbjuda en engagerande användarupplevelse inom sparande och investeringar. Vi omsätter konsumenttrender och dagens snabba teknologiutveckling till tjänster och produkter som är relevanta för dig som sparare. Det handlar om att skapa tillväxt för dig som sparare och dina investeringar, såväl ur ett personligt som ett finansiellt perspektiv.

Varför vi finns

Nordnet startades 1996 som en reaktion på föråldrade strukturer i banksektorn. Vi gav makten till konsumenterna genom att göra det möjligt att investera i värdepapper över internet. Ja, det var där allt började. Även om vi har utvecklat vårt erbjudande sedan dess, är vårt fokus fortfarande att förenkla och tillgängliggöra värdepappershandeln för alla. Det handlar inte bara om produkter och tekniska plattformar. Man behöver också kunskap och inspiration för att på egen hand kunna ta smarta beslut.

Vi omdefinierar finansvärlden steg för steg, varje dag. Allt vi gör, gör vi för att sätta kunderna i förarsätet när det kommer till deras sparande och investeringar.

Vilka vi finns för

De människor vars behov vi kan tillgodose – vår målgrupp – är personer i Norden som vill ta välgrundade och självständiga beslut om sitt sparande och sina investeringar. Vår strategi är att vara ett så relevant och attraktivt val som möjligt för dessa personer. På så vis är vi tydliga och fokuserade både när det gäller att utveckla nya produkter och i vår kommunikation, vilket i slutändan gör att vi kan nå en bredare målgrupp som är intresserade av sparande och investeringar.

Marknader

Nordnet är en digital bank med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där alla centrala funktioner hör hemma. Stockholmskontoret är också hem åt kundservice och försäljningsteamet för den svenska marknaden. I Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har vi lokala kontor med kundservice, försäljning och marknadsföring.

Den nordiska marknaden domineras av traditionella banker och försäkringsbolag. På alla marknader är vi en utmanare, tillsammans med en eller två lokala konkurrenter.

Våra affärsområden

Investeringar & Sparande

Investeringar & Sparande är vår kärnverksamhet och består framförallt av investeringar och sparande i aktier och fonder på nätet. Med vår tillgänglighet, kunskap och breda erbjudande, ger vi våra kunder möjlighet att få sina pengar att växa.

Våra kunder kan investera i aktier, fonder, derivat, warranter, obligationer och ETP:er. Intäkter från detta affärsområde kommer i huvudsak från courtage och valutaväxlingar när kunderna handlar på en marknad utanför deras hemmamarknad.

Utlåning

Nordnet erbjuder tre typer av utlåning – privatlån dvs. lån utan säkerhet, värdepappersbelåning samt bolån.

Värdepappersbelåningen finns tillgänglig på alla våra fyra marknader och ger kunderna möjlighet att belåna sina värdepapper för att utöka kassan. Under produktnamnet “Knockoutlånet” i Sverige och “Superlånet” i Norge, Danmark och Finland, kan kunder med en väldiversifierad portfölj låna till en mycket låg och förmånlig ränta.

Privatlån erbjuds på den svenska marknaden under varumärkena Konsumentkredit och Nordnet Toppenlånet. Intäkter från affärsområdet kommer främst från räntenetto.

Nordnet erbjuder även bolån på den svenska marknaden. Lånet riktar sig till private banking-kunder. Intäkter från affärsområdet kommer främst från räntenetto.

Pension

Nordnet erbjuder pensionssparande i Sverige, Norge och Danmark men produktutbudet varierar mellan de olika marknaderna. En gemensam faktor är att vi erbjuder en omfattande investeringsfrihet till låg kostnad. På den svenska marknaden, där vi har vårt bredaste erbjudande, har vi den mest kompletta pensionslösningen för privatpersoner och för företag.

Affärsområdet påverkas positivt av ökad transparens i branschen och förbättrade möjligheter att flytta sin pension mellan olika aktörer. Våra främsta intäktskällor från pensionsverksamheten kommer från courtage och del av fonders avgifter.

Kontakta oss

Generellt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Karriär
Heidi Ershult
Heidi Ershult
Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X