Översikt

Detta är Nordnet.

Vi demokratiserar sparande och investeringar

Vi är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare.

Vår vision

Vår vision är att bli förstahandsvalet för sparare och investerare i Norden. För att nå det målet krävs att vi hela tiden fortsätter att utmana och tänka nytt, och har användarvänlighet och spararnytta högst på agendan. Först då kan vi nå den höga kundnöjdhet och den styrka i varumärket som krävs för att bli ledande i Norden när det gäller att attrahera nya kunder och skapa lojala ambassadörer för Nordnet.

NordnetAB ThisIsNordnet Section 1920x600

Varför vi finns

Det övergripande syftet med Nordnets verksamhet är att demokratisera sparande och investeringar. Med det menar vi att ge privatspararna tillgång till samma information och verktyg som professionella investerare. Detta syfte har drivit oss ända sedan starten 1996 och är vår riktning än idag. Under nittiotalet handlade demokratiseringstanken om att erbjuda lättillgänglig och billig aktiehandel via internet, och att skapa fondtorg med produkter från ett antal olika distributörer där spararna lätt kunde jämföra avkastning, risk och avgifter. Under resans gång har vi förenklat och avgiftspressat bland annat pensionssparande, indexfonder och private banking-tjänster. På senare år har vi demokratiserat finansbranschen genom nya produkter som till exempel aktielåneprogrammet. Vi står alltid på spararnas sida och driver frågor kring till exempel fri flytträtt av pensionssparande och en rimlig och förutsägbar beskattning av ägande i aktier och fonder.

Vilka vi finns för

Vår målgrupp är de nordiska spararna och investerarna. Vi erbjuder produkter och tjänster till både erfarna investerare och nybörjare, oavsett om de har kunskap eller behöver vägledning, vill spendera timmar på sina investeringar varje dag eller bara tittar över sitt sparande några minuter i veckan.

Marknader

Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där alla nordiska funktioner som tech, produktutveckling och administration är placerade. I Stockholm finns även kundservice- och säljorganisationen för den svenska marknaden. I Oslo, Köpenhamn och Helsingfors finns lokala kontor med ansvar för kundservice, försäljning och marknadsföring på respektive marknad.

Sparmarknaderna i Norden domineras av traditionella banker och pensionsbolag. Som den enda pan-nordiska digitala plattformen för sparande och investeringar, har vi en utmanarroll på alla fyra marknader tillsammans med en eller två lokala konkurrenter. Nordnet har en ledande position i Norge, Danmark och Finland och är en stark nummer två på den svenska marknaden.

Våra affärsområden

Sparande och investeringar

Nordnets digitala plattform för sparande och investeringar utgör stommen i vårt erbjudande och ger privata sparare och investerare direkt access till den globala sparmarknaden. På plattformen kan våra kunder spara och investera i aktier, fonder och andra värdepapper till konkurrenskraftiga priser genom en rad olika kontotyper.

Vi erbjuder ett antal olika gränssnitt i form av webben, appen eller mer avancerade applikationer. Den mindre aktiva spararen kan även använda våra digitala rådgivningstjänster eller investera i någon av våra indexfonder.

Vi driver Nordens största sociala investeringsnätverk, Shareville, som länkar samman över 400 000 sparare. Här kan våra kunder följa andra investerare och se deras placeringar. Totalt har vi på Nordnet mer än en halv miljon medlemmar på våra olika sociala kanaler och nätverk.

Lån

Nordnet erbjuder tre typer av lån – portföljbelåning, bolån och privatlån utan säkerhet. Portföljbelåning finns på alla våra fyra marknader och ger våra kunder möjlighet att belåna sina värdepapper och på så vis öka sina investeringar. Bolån erbjuds endast på den svenska marknaden och har en maximal belåningsgrad om 60%. Bolånen tillhandahålls under Nordnets eget varumärke samt av det externa bolåneinstitutet Stabelo genom Nordnets distribution. Privatlån erbjuds både via Nordnets eget varumärke och under bifirman Konsumentkredit, och riktar sig till fysiska personer i Sverige.

Pension

Nordnet tillhandahåller produkter för privat pensionssparande i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige och Norge erbjuder vi även kapitalförsäkringar som möjliggör enkel och fördelaktig deklaration och beskattning. Under 2019 breddade Nordnet placeringserbjudandet för sina svenska kapitalförsäkringskunder genom att möjliggöra för kunderna att även investera i onoterade aktier i samarbete med Kaptena, ett bolag som värderar onoterade aktier.

I Sverige erbjuder Nordnet också tjänstepensionslösningar till arbetsgivare och anställda. De anställda har tillgång till ett brett utbud av investeringsmöjligheter till en låg kostnad. Vi tillhandahåller även en digital tjänst för administration av pensioner och ett dedikerat supportteam. Till skillnad från traditionella aktörer har Nordnet inte några fasta årsavgifter för sina pensionsprodukter. Kunderna betalar istället courtage för de affärer de utför.

Innehavare av pensions- och kapitalförsäkringar hos Nordnet omfattas automatiskt av Nordnets aktielåneprogram, där de aktier som förvaras på kontona lånas ut till externa låntagare, såsom större investmentbanker. Den erhållna ersättningen delas lika mellan Nordnet och kunderna efter avdrag för agentens arvode.