Om Nordnet Fonder

Om Nordnet Fonder.

Bakgrund

Nordnet Fonder är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. Fondbolaget startade sin verksamhet i maj 2022 och erbjuder fonder på samtliga marknader där Nordnet bedriver verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Målet med verksamheten är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning inriktad på breda tillgångsslag för långsiktiga sparare. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer.

210615 NORDNET 12 0055 Scaled