Hållbarhet | Nordnet Bank AB

Hållbarhet

Hållbarhet.

Hållbarhet

Nordnet Fonder är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. Fondbolaget startade sin verksamhet i maj 2022 och erbjuder fonder på samtliga marknader där Nordnet bedriver verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Målet med verksamheten är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning inriktad på breda tillgångsslag för långsiktiga sparare. Hållbarhet är en viktig komponent i förvaltningsarbetet, och i respektive fonds informationsbroschyr finns mer information om hur våra olika fonder tar hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Du kan läsa mer om Nordnetkoncernens samlade hållbarhetsarbete här.

Ersättningspolicy

Hannes Netzell GYMh RRPahU Unsplash 1

Bolaget har fastställt en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering samt motverkar ett överdrivet risktagande.

Läs mer

Fondernas hållbarhetsinformation

GettyImages 1294891292

I fondernas informationsbroschyr kan du läsa om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen.

Läs mer

Aktieägarengagemang

GettyImages 1188109895 3

Bolaget ska i egenskap av fondbolag och AIF-förvaltare företräda andelsägare i alla frågor som rör Bolagets fonder, således också i ägarfrågor.

Läs mer