Fonder

Ta ditt sparande till nästa nivå.

Om Nordnet fonder

Nordnet Fonder är ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. Fondbolaget startade sin verksamhet i maj 2022 och erbjuder fonder på samtliga marknader där Nordnet bedriver verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Målet med verksamheten är att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv förvaltning inriktad på breda tillgångsslag för långsiktiga sparare. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer.

 

Faktablad

GettyImages 109350366

Det är viktigt att du tar del av informationen innan du köper fondandelar, så att du får en god uppfattning om risker och egenskaper för placeringen.

Handelskalender

Visa alla

Rapporter

Här samlar vi alla årsrapporter och halvårsredogörelser för Nordnet Fonder AB.
Läs mer