Koncernledning

Koncernledning.

Nordnets koncernledning består av elva personer inklusive vd. Sammansättningen av koncernledningen representerar väsentliga verksamhetsområden inom Nordnetkoncernen inklusive våra fyra marknader Sverige, Norge, Danmark och Finland.