Analytiker & konsensus | Nordnet Bank AB

Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Jacob Kruse
Telefon: +44 (0) 207 776 3425
E-post: jkruse@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Maria Semikhatova
Telefon: +44 (0) 207 986 4294
E-post: Maria.Semikhatova@citi.com

Danske Bank: Andreas Håkansson
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: andreas.hakansson@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Gurjit Kambo
Telefon: +44 207 742 0719
E-post: gurjit.s.kambo@jpmorgan.com

SEB: Maths Liljedahl
Telefon: +468 639 4321
E-post: maths.liljedahl@seb.se

Konsensusprognoser

Konsensus från 9 november 2021, baserat på maximalt åtta analytikers* prognoser.

Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median
Q4e Q4e 2021e 2021e 2022e 2022e 2023e 2023e
Provisionsnetto – transaktionsrelaterat 431 414 2 157 2 145 1 772 1 757 1 869 1 921
Provisionsnetto – ej transaktionsrelaterat 134 134 498 503 574 572 637 626
Räntenetto 186 185 719 720 784 773 848 840
Netto finansiella transaktioner 0 0 14 15 0 0 0 0
Övriga intäkter 32 31 129 133 103 97 108 95
Rörelseintäkter 783 763 3 518 3 515 3 234 3 199 3 462 3 482
Rörelsekostnader -303 -301 -1 145 -1 143 -1 206 -1 198 -1 255 -1 243
Rörelseresultat före kreditförluster 480 462 2 373 2 373 2 029 2 001 2 207 2 239
Kreditförluster, netto -11 -9 -36 -33 -41 -39 -46 -41
Rörelseresultat 469 453 2 337 2 339 1 987 1 962 2 161 2 198
Skatt -76 -79 -432 -434 -352 -348 -381 -370
Resultat efter skatt 393 374 1 905 1 905 1 636 1 614 1 780 1 828
EPS, SEK 1,6 1,6 7,5 7,5 6,4 6,5 7,0 7,2
DPS, SEK N/A N/A 5,7 5,4 4,7 4,6 5,1 5,1
ROE, % 31,6 31,7 41,3 41,5 29,9 30,5 30,0 29,5
Antal analytiker inkluderade i konsensus 7 7 8 8 8 8 7 7

*ABG, Berenberg, Bernstein Autonomous, Carnegie, Citigroup, DNB, JPM, SEB