Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Barclays: Alex Medhurst
Telefon: +44 (0)203 555 0709
E-post: alexander.medhurst@barclays.com

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Jacob Kruse
Telefon: +44 (0) 207 776 3425
E-post: jkruse@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Andrew Lowe
Telefon: +44 (0) 207 986 4042
E-post: andrew.lowe@citi.com

Danske Bank: Andreas Håkansson
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: andreas.hakansson@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

Morgan Stanley: Panos Ellinas
Telefon: +44 207 425 1173
E-post: panos.ellinas@morganstanley.com

Nordea: Rickard Strand
Telefon: +46 101 570 722
E-post: rickard.strand@nordea.com

SEB: Jacob Hesslevik
Telefon: +46 704 622 237
E-post: jacob.hesslevik@seb.se

Konsensusprognoser

Vårt senaste konsensus finns tillgänglig för nedladdning här.

Miljoner SEK Q3 2023 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Provisionsnetto 451 1 876 2 081 2 248
Räntenetto 670 2 596 2 558 2 521
Netto finansiella transaktioner - (5) - -
Övriga intäkter 13 63 83 90
Justerade rörelseintäkter 1 138 4 527 4 730 4 827
Justerade rörelsekostnader (321) (1 297) (1 373) (1 449)
Justerat rörelsereslutat 796 3 153 3 278 3 306
Rörelseresultat före skatt 796 3 153 3 278 3 306
Rörelseresultat 652 2 585 2 687 2 710
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,49 9,92 10,52 10,64
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK)* 2,51 10,00 10,35 10,49
Utdelning per aktie (SEK) 7,26 7,52 7,60
Avkastning på eget kapital (%)** 41,0% 36,1% 33,0%

Siffrorna i tabellen är medianvärdet av analytikernas estimat

Datum: 2023-08-21

Deltagare: ABG, Carnegie, Citi, DNB, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea, SEB

*Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie före utspädning (SEK)

**Föregående tolv månader