Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Barclays: Alex Medhurst
Telefon: +44 (0)203 555 0709
E-post: alexander.medhurst@barclays.com

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Ian White
Telefon: +44 (0) 207 776 3446
E-post: iwhite@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Andrew Lowe
Telefon: +44 (0) 207 986 4042
E-post: andrew.lowe@citi.com

Danske Bank: Kristin Dahlberg
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: kristin.dahlberg@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

Morgan Stanley: Panos Ellinas
Telefon: +44 207 425 1173
E-post: panos.ellinas@morganstanley.com

Nordea: Rickard Strand
Telefon: +46 101 570 722
E-post: rickard.strand@nordea.com

SEB: Jacob Hesslevik
Telefon: +46 704 622 237
E-post: jacob.hesslevik@seb.se

UBS: Michael Macnaughton
Telefon: +44 207 567 1591
E-post: michael.macnaughton@ubs.com

Konsensusprognoser

Vårt senaste konsensus finns tillgänglig för nedladdning här.

Miljoner SEK Q1 2024 FY 2024 FY 2025 FY 2026
Provisionsnetto 507 2 052 2 359 2 630
Räntenetto 681 2 596 2 336 2 312
Netto finansiella transaktioner - - - -
Övriga intäkter 17 69 79 81
Justerade rörelseintäkter 1 215 4 703 4 769 5 001
Justerade rörelsekostnader (350) (1 441) (1 543) (1 624)
Justerat rörelsereslutat 839 3 121 3 115 3 241
Rörelseresultat före skatt 839 3 121 3 115 3 241
Rörelseresultat 684 2 536 2 541 2 642
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,63 10,00 10,00 10,71
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,62 9,73 9,81 10,37
Utdelning per aktie (SEK) 7,19 7,25 7,98
Avkastning på eget kapital (%) 38,0% 35,6% 35,1%

Siffrorna i tabellen är medianvärdet av analytikernas estimat

Datum: 2024-02-14

Deltagare: ABG, Barclays, Berenberg, Carnegie, Citi, DNB, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea, SEB, UBS.