Analytiker & konsensus | Nordnet Bank AB

Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Barclays: Alex Medhurst
Telefon: +44 (0)203 555 0709
E-post: alexander.medhurst@barclays.com

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Jacob Kruse
Telefon: +44 (0) 207 776 3425
E-post: jkruse@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Maria Semikhatova
Telefon: +44 (0) 207 986 4294
E-post: Maria.Semikhatova@citi.com

Danske Bank: Andreas Håkansson
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: andreas.hakansson@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

Morgan Stanley: Panos Ellinas
Telefon: +44 207 425 1173
E-post: panos.ellinas@morganstanley.com

SEB: Maths Liljedahl
Telefon: +468 639 4321
E-post: maths.liljedahl@seb.se

Konsensusprognoser

Vårt senaste konsensus finns tillgänglig för nedladdning här.

Miljoner SEK Q4 2022 FY 2022 FY 2023 FY 2024
Provisionsnetto 465 2 068 1 973 2 144
Räntenetto 441 1 212 2 187 2 225
Netto finansiella transaktioner - (4) - -
Övriga intäkter 18 78 73 87
Justerade rörelseintäkter 940 3 371 4 193 4 468
Justerade rörelsekostnader (309) (1 206) (1 290) (1 363)
Justerade rörelseresultat 608 2 100 2 816 3 044
Rörelseresultat före skatt 608 2 020 2 816 3 044
Rörelseresultat 499 1 637 2 311 2 435
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,96 6,47 9,24 9,45
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK)* 194 6,66 9,10 9,63
Utdelning per aktie (SEK) - 4,61 6,51 6,81
Avkastning på eget kapital - 28,9% 38,6% 34,9%

Siffrorna i tabellen är medianvärdet av analytikernas estimat

Datum: 2022-11-21

Deltagare: ABG, Autonomous, Barclays, Berenberg, Carnegie, DNB, JP Morgan, Morgan Stanley, SEB

*Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie före utspädning (SEK)

**Föregående tolv månader