Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Barclays: Alex Medhurst
Telefon: +44 (0)203 555 0709
E-post: alexander.medhurst@barclays.com

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Ian White
Telefon: +44 (0) 207 776 3446
E-post: iwhite@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Andrew Lowe
Telefon: +44 (0) 207 986 4042
E-post: andrew.lowe@citi.com

Danske Bank: Kristin Dahlberg
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: kristin.dahlberg@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

BNP Paribas Exane: Nicolas Vaysselier
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: nicolas.vaysselier@uk.bnpparibas.com

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

Morgan Stanley: Panos Ellinas
Telefon: +44 207 425 1173
E-post: panos.ellinas@morganstanley.com

Nordea: Rickard Strand
Telefon: +46 101 570 722
E-post: rickard.strand@nordea.com

SEB: Jacob Hesslevik
Telefon: +46 704 622 237
E-post: jacob.hesslevik@seb.se

UBS: Michael Macnaughton
Telefon: +44 207 567 1591
E-post: michael.macnaughton@ubs.com

Konsensusprognoser

Vårt senaste konsensus finns tillgänglig för nedladdning här.

Miljoner SEK Q2 2024 FY 2024 FY 2025 FY 2026
Provisionsnetto 570 2 303 2 587 2 932
Räntenetto 669 2 631 2 335 2 304
Netto finansiella transaktioner - 3 - -
Övriga intäkter 15 47 77 83
Justerade rörelseintäkter 1 249 4 964 4 946 5 338
Justerade rörelsekostnader (355) (1 452) (1 542) (1 626)
Justerat rörelsereslutat 870 3 418 3 359 3 634
Rörelseresultat före skatt 870 3 418 3 359 3 634
Rörelseresultat 711 2 785 2 772 2 973
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,76 10,80 10,80 11,94
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,76 10,70 10,80 11,90
Utdelning per aktie (SEK) 7,81 7,87 8,48
Avkastning på eget kapital (%) 42,3% 40,2% 42,5%

Siffrorna i tabellen är medianvärdet av analytikernas estimat

Datum: 2024-07-15

Deltagare: ABG, Barclays, Bernstein Autonomous, Carnegie, Citi, Danske Bank, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB, UBS