Analytiker & konsensus | Nordnet Bank AB

Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Barclays: Alex Medhurst
Telefon: +44 (0)203 555 0709
E-post: alexander.medhurst@barclays.com

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Jacob Kruse
Telefon: +44 (0) 207 776 3425
E-post: jkruse@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Maria Semikhatova
Telefon: +44 (0) 207 986 4294
E-post: Maria.Semikhatova@citi.com

Danske Bank: Andreas Håkansson
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: andreas.hakansson@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

Morgan Stanley: Panos Ellinas
Telefon: +44 207 425 1173
E-post: panos.ellinas@morganstanley.com

Nordea: Rickard Strand
Telefon: +46 101 570 722
E-post: rickard.strand@nordea.com

SEB: Maths Liljedahl
Telefon: +468 639 4321
E-post: maths.liljedahl@seb.se

Konsensusprognoser

Vårt senaste konsensus finns tillgänglig för nedladdning här.

Miljoner SEK Q1 2023 FY 2023 FY 2024 FY 2025
Provisionsnetto 464 1 901 2 040 2 197
Räntenetto 595 2 470 2 375 2 361
Netto finansiella transaktioner - - - -
Övriga intäkter 21 83 87 91
Justerade rörelseintäkter 1 070 4 443 4 512 4 783
Justerade rörelsekostnader (324) (1 298) (1 374) (1 448)
Justerat rörelsereslutat 726 3 052 3 030 3 210
Rörelseresultat före skatt 726 3 052 3 030 3 210
Rörelseresultat 594 2 472 2 515 2 681
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,26 9,81 9,86 10,09
Justerat resultat per aktie före utspädning (SEK)* 2,36 9,99 9,84 10,51
Utdelning per aktie (SEK) 7,06 7,07 7,64
Avkastning på eget kapital (%)** 38,9% 34,2% 31,5%

Siffrorna i tabellen är medianvärdet av analytikernas estimat

Datum: 2023-02-13

Deltagare: ABG, Autonomous, Barclays, Berenberg, Carnegie, Citi, DNB, JP Morgan, Morgan Stanley, SEB

*Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid köpeskillingsallokering per aktie före utspädning (SEK)

**Föregående tolv månader