Analytiker & konsensus | Nordnet Bank AB

Analytiker & konsensus

Analytiker & konsensus.

Analytiker

ABG Sundal Collier: Patrik Brattelius
Telefon: +46 8 566 286 64
E-post: patrik.brattelius@abgsc.se

Berenberg: Karl Oskar Vikström
Telefon: +44 (0) 203 465 2647
E-post: karl-oskar.vikstroem@berenberg.com

Bernstein Autonomous: Jacob Kruse
Telefon: +44 (0) 207 776 3425
E-post: jkruse@autonomous.com

Carnegie: Ermin Keric
Telefon: +46 8 5886 8548
E-post: ermin.keric@carnegie.se

Citi: Maria Semikhatova
Telefon: +44 (0) 207 986 4294
E-post: Maria.Semikhatova@citi.com

Danske Bank: Andreas Håkansson
Telefon: +46 8 568 805 68
E-post: andreas.hakansson@danskebank.se

DNB: Nicolas McBeath
Telefon: +46 8 473 48 61
E-post: nicolas.mcbeath@dnb.se

JP Morgan: Enrico Bolzoni
Telefon: +44 789 704 9857
E-post: enrico.bolzoni@jpmorgan.com

SEB: Maths Liljedahl
Telefon: +468 639 4321
E-post: maths.liljedahl@seb.se

Konsensusprognoser

Konsensus från 27 april 2022, baserat på maximalt nio analytikers* prognoser.

Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median Konsensus Median
Q1e Q1e 2022e 2022e 2023e 2023e 2024e 2024e
Provisionsnetto – transaktionsrelaterat 480 486 1 871 1 865 2 014 2 027 2 205 2 174
Provisionsnetto – ej transaktionsrelaterat 138 138 562 566 621 637 690 701
Räntenetto 192 192 831 799 978 900 1 079 976
Netto finansiella transaktioner 2 0 6 0 3 0 3 0
Övriga intäkter 24 25 124 122 125 109 129 113
Rörelseintäkter 835 841 3 395 3 352 3 740 3 673 4 106 3 964
Rörelsekostnader -298 -299 -1 212 -1 204 -1 277 -1 263 -1 342 -1 331
Rörelseresultat före kreditförluster 537 542 2 182 2 148 2 463 2 410 2 764 2 633
Kreditförluster, netto -11 -11 -44 -41 -47 -43 -50 -45
Rörelseresultat 526 531 2 139 2 107 2 416 2 367 2 714 2 588
Skatt -93 -92 -383 -394 -433 -442 -487 -491
Resultat efter skatt 433 438 1 756 1 713 1 984 1 925 2 227 2 097
EPS, SEK 1,7 1,7 6,9 7,0 7,8 7,9 8,8 9,1
DPS, SEK N/A N/A 5,0 5,0 5,7 5,7 6,4 6,4
ROE, % 33,2 33,0 30,5 30,6 32,0 31,7 32,6 33,1
Antal analytiker inkluderade i konsensus 8 8 9 9 9 9 9 9

*ABG, Berenberg, Bernstein Autonomous, Carnegie, Citigroup, Danske Bank, DNB, JPM, SEB