Förändringar i Nordnets styrelse och utskott - Nordnet Bank AB

Förändringar i Nordnets styrelse och utskott

nordnetlogo-black

Tom Dinkelspiel är ny styrelseordförande i Nordnet avseende bolagen Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB. Tidigare ordförande Hans Larsson fortsätter som ordinarie ledamot i samma bolag. Pierre Siri utträder ur styrelsen. Styrelsen i Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB består efter dessa förändringar av Tom Dinkelspiel (ordförande), Jan Dinkelspiel, Christopher Ekdahl, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström.

Ett nytt utskott till Nordnet AB (publ) har inrättas, IT-utskottet. Utskottet består av Per Widerström (ordförande) och Jan Dinkelspiel. Utskottet har till uppgift att tillse att bolagets IT-strategi och tekniska plattform planeras, utvecklas och implementeras i enlighet med bolagets övergripande mål och strategi.

Hans Larsson är ny ordförande i revisionsutskottet, Förutom Hans består revisionsutskottet av Tom Dinkelspiel och Christian Frick.

Tom Dinkelspiel inträder som ny ledamot i risk- och complianceutskottet. Förutom Tom består utskottet av Hans Larsson (ordförande), Jan Dinkelspiel och Christopher Ekdahl.

Läs mer om Nordnets styrelse här.