Finansiell kalender

I vår finansiella kalender hittar du alla datum för kommande event, rapporter och planerade pressmeddelanden såsom våra månatliga statistikrapporter som rör moderbolaget Nordnet AB (publ).

Aktuella datum och kalenderhändelser

oktober

25okt08:00Januari-september 2019 delårsrapport08:00

januari

31jan08:00Bokslutskommuniké 201908:00

mars

20mar08:00Års- och hållbarhetsredovisning 201908:00

april

24apr08:00Januari-mars 2020 delårsrapport08:00

juli

24jul08:00Januari-juni 2020 delårsrapport08:00

X