Köpet av Netfonds godkänt av Finanstilsynet - Nordnet Bank AB

Köpet av Netfonds godkänt av Finanstilsynet

nordnetlogo-black

Den 27 mars 2019 godkände norska Finanstilsynet Nordnets köp av samtliga aktier i Netfonds Bank AS och Netfonds Livsforsikring AS. Samtidigt godkändes att bolagen fusioneras, där Netfonds Bank AS fusioneras med Nordnet Bank AB, och Netfonds Livsforsikring AS fusioneras med Nordnet Livsforsikring AS. Ovanstående innebär att affären mellan Nordnet och Netfonds kunde slutföras, vilket skedde den 5 april. I samband med affärens slutförande genomfördes en nyemission i Nordnet AB (publ) uppgående till 250 MSEK, vilken tecknades pro rata av befintliga ägare.

Arbetet med att integrera de två verksamheterna med varandra går vidare, där vi vill ta det bästa från Netfonds och kombinera med det bästa från Nordnet. Vårt mål är att bygga Norges bästa användarupplevelse inom sparande och investeringar, med Nordnets webbtjänst och varumärke som bas. Planen är att våra gemensamma kunder ska använda sig av samma plattform från och med sommaren 2019.