Nordnet är “Årets Småföretagarbank 2019” - Nordnet Bank AB

Nordnet är “Årets Småföretagarbank 2019”

Arets Småföretagarbank 2019 Vekt

Nordnet har utsetts till Årets Småföretagarbank av Privata Affärer för det entreprenörskoncept som lanserats under året.

Tidningen Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska magasin, genomför varje år en kartläggning av alla svenska banker och delar ut ett antal utmärkelser. Kartläggningen genomförs i år för 29:e gången. I årets undersökning tilldelas Nordnet priset “Årets Småföretagarbank”. Bakgrunden till utmärkelsen är det koncept för entreprenörer som Nordnet har lanserat under 2019.

Entreprenörskonceptet innehåller bland annat attraktiva placeringsalternativ för placering av överlikviditet, möjligheten att erbjuda direktpension till ägare och nyckelpersoner, skatteoptimering genom användande av vilande bolag samt uppsättande av bonusfond för incitamentsprogram till medarbetare. Genom Nordnets program för att äga onoterade aktier inom ramen för en kapitalförsäkring, kan entreprenören själv få skattefria utdelningar från sitt bolag, och istället betala en låg årlig schablonskatt på sitt innehav.