Fajten: Nordnet vill dra Vinge till tingsrätten – Vinge föredrar skiljenämnd