Nordnet överträffar förväntningarna – räntenettot ökade 192 procent