Nordnet satsar på molntjänster hos Google: ”Viss inlåsningseffekt”