Nordnets försäkringskunder fick 17,5 miljoner kr för aktielån