Nordnet Pension ökade mest 2018 - Nordnet Bank AB

Nordnet Pension ökade mest 2018

nordnetlogo-black

Nordnet Pensionsförsäkring var det livbolag som ökade mest på den svenska livmarknaden under förra året, räknat i inbetalda premier enligt Sak & Livs årliga branschrapport.

Genom ökningen växte Nordnet Pensionsförsäkring till att bli det största bolaget på depåförsäkringsmarknaden för tjänstepension, med hela 40 procent av premierna. Några av framgångsfaktorerna var Nordnets satsning på entreprenörssegmentet och ett fortsatt fokus på tjänstepension, i kombination med ett stärkt distributionserbjudande i samarbete med Söderberg & Partners.

Läs mer i Sak och Livs branschrapport och intervju med Fredrik Ekblom, vd på Nordnet Pensionsförsäkring.