Nordnet presenterar nya funktioner för hållbart sparande - Nordnet Bank AB

Nordnet presenterar nya funktioner för hållbart sparande

nordnetlogo-black

Nordnet lanserar idag på sin webbtjänst ett antal nya funktioner för hållbart sparande i fonder. Nu ges sparare möjligheten att filtrera bort fonder med oönskade innehav och välja fonder med låg koldioxidrisk.

– Nordnets uppgift är att tillhandahålla ett brett utbud av investeringsmöjligheter, och samtidigt ge spararna verktyg som gör det möjligt för dem att sortera och välja i utbudet efter sina egna preferenser. Nu vässar vi vårt erbjudande inom hållbara investeringar, vilket känns otroligt kul och angeläget, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

För de sparare som är intresserade av hållbara investeringar finns numera en filterfunktion, där spararna i en fördefinierad lista kan ange vilken typ av innehav de inte önskar i sin fond eller ETF. De tretton kategorier spararna kan ange är alkohol, bekämpningsmedel, djurförsök, försvarsindustri, genetiskt modifierade organismer (GMO), handeldvapen, kärnkraft, palmolja, pornografi, spel och kasino, termiskt kol, tobak samt vapen. Den sparare som är intresserad av hållbara investeringar kan också välja att endast söka bland fonder som har låg koldioxidrisk i sin verksamhet.

Läs mer om våra funktioner inom hållbart sparande i vårt pressmeddelande och på nordnetbloggen.se.